Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345678910
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
14.4.2002
14:06:41
19 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 1. návrhu posl. Langoša - vymeniť rokovanie o bodoch 90 a 99. Hlasovanie č. 19
16.4.2002
11:50:01
136 1449 Doplnenie zoznamu zdravotníckych zariadení zahrnutých do 2. etapy privatizácie (tlač 1449). Hlasovanie o návrhu posl. Aibekovej - nesúhlasí s predloženým materiálom, žiada vrátiť návrh zákona na dopracovanie + zapracovať pripomienky z rozpravy. Hlasovanie č. 136
14.5.2002
13:10:05
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
14.5.2002
13:44:59
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 2
14.5.2002
13:45:59
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Cupera - vypustiť z programu schôdze body programu 63, 65 a 66. Hlasovanie č. 3
14.5.2002
13:47:22
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 1. návrhu posl. Aibekovej - vypustiť z programu schôdze bod programu 41. Hlasovanie č. 4
14.5.2002
13:48:11
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 2. návrhu posl. Aibekovej - vypustiť z programu schôdze bod programu 43. Hlasovanie č. 5
14.5.2002
13:49:13
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 3. návrhu posl. Aibekovej - bod 201 prerokovať po skončení 1. čítaní. Hlasovanie č. 6
14.5.2002
13:50:16
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 4. návrhu posl. Aibekovej - správa o protikorupčných opatreniach. Hlasovanie č. 7
14.5.2002
13:51:17
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 1. návrhu posl. Jarjabka. Hlasovanie č. 8
14.5.2002
13:52:16
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 2. návrhu posl. Jarjabka. Hlasovanie č. 9
14.5.2002
13:53:31
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 3. návrhu posl. Jarjabka . Hlasovanie č. 10
14.5.2002
13:54:40
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 4. návrhu posl. Jarjabka. Hlasovanie č. 11
14.5.2002
13:56:06
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 5. návrhu posl. Jarjabka. Hlasovanie č. 12
14.5.2002
13:57:15
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Tóthovej. Hlasovanie č. 13
14.5.2002
13:58:15
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 1. návrhu posl. Jána Rusnáka. Hlasovanie č. 14
14.5.2002
13:59:33
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 2. návrhu posl. Jána Rusnáka - vypustiť z programu bod 127. Hlasovanie č. 15
14.5.2002
14:01:03
16 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Osuského zaradiť ako bod programu č. 105 tlač 1346. Hlasovanie č. 16
14.5.2002
14:02:30
17 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Mesiarika prerokovať 52. bod programu (tlač 1381) dňa 28.5.2002. Hlasovanie č. 17
14.5.2002
14:04:59
18 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 2. návrhu posl. Oberhausera - informácia guvernéra NBS. Hlasovanie č. 18
14.5.2002
14:06:41
19 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 1. návrhu posl. Langoša vymeniť body programu 90 a 99. Hlasovanie č. 19
14.5.2002
14:09:12
20 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 2. návrhu posl. Langoša preradiť body programu 181, 182 do programu ako body 100 a 101. Hlasovanie č. 20
14.5.2002
14:10:28
21 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Zelníka. Hlasovanie č. 21
14.5.2002
14:12:59
22 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Weissa zaradiť bod 158 za bod 69. Hlasovanie č. 22
14.5.2002
14:14:29
23 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Bárdosa zaradiť tlač 1515 ako bod 35. Hlasovanie č. 23
14.5.2002
14:15:32
24 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 24
14.5.2002
14:16:59
25 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Bárdosa vypustiť bod 145 (tlač 1436) z programu schôdze. Hlasovanie č. 25
14.5.2002
14:18:33
26 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Tatára - bod 104. Hlasovanie č. 26
14.5.2002
14:20:14
27 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Malíkovej. Hlasovanie č. 27
14.5.2002
14:21:46
28 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Jasovského - bod 136 preradiť ako bod 100. Hlasovanie č. 28
14.5.2002
14:23:03
29 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Cupera - informácia MK SR o situácii v slovenských médiách. Hlasovanie č. 29
14.5.2002
14:24:29
30 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Orosza preradiť bod 158 ako bod 70 a bod 159 ako bod 71. Hlasovanie č. 30
14.5.2002
14:25:33
31 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Budaja - informácia MK SR o financovaní verejných médií. Hlasovanie č. 31
14.5.2002
14:26:45
32 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Muškovej vypustiť z programu schôdze bod č. 93. Hlasovanie č. 32
14.5.2002
14:28:10
33 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Oberhausera zaradiť za bod 17 informáciu Ministerstva financií SR ... Hlasovanie č. 33
14.5.2002
14:29:31
34 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Oberhausera zaradiť za bod 17 bod 199. Hlasovanie č. 34
14.5.2002
14:30:54
35 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Tóthovej - zaradiť bod 176 (tlač 1402) na deň 22.5.2002. Hlasovanie č. 35
14.5.2002
14:31:53
36 Hlasovanie o programe 60. schôdze NR SR ako o celku. Hlasovanie č. 36
14.5.2002
14:33:01
37 Hlasovanie o procedurálnom návrhu na určenie dňa ukončenia 60. schôdze na deň 31. mája 2002 Hlasovanie č. 37
14.5.2002
14:35:04
38 1505 Návrh na voľbu poslancov NR SR za členov výborov NR SR a člena Stálej delegácie NR SR do medzinárodnej parlamentnej organizácie (tlač 1505). Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba uskutočnila verejne. Hlasovanie č. 38
14.5.2002
14:36:00
39 1505 Návrh na voľbu poslancov NR SR za členov výborov NR SR a člena Stálej delegácie NR SR do medzinárodnej parlamentnej organizácie (tlač 1505). Hlasovanie o návrhu, aby bol poslanec M. Ftáčnik zvolený za člena Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 39
14.5.2002
14:38:17
40 1505 Návrh na voľbu poslancov NR SR za členov výborov NR SR a člena Stálej delegácie NR SR do medzinárodnej parlamentnej organizácie (tlač 1505). Hlasovanie o návrhu, aby bol poslanec M. Ftáčnik zvolený za člena Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Hlasovanie č. 40
14.5.2002
14:38:18
41 1505 Návrh na voľbu poslancov NR SR za členov výborov NR SR a člena Stálej delegácie NR SR do medzinárodnej parlamentnej organizácie (tlač 1505). Hlasovanie o návrhu, aby bol poslanec Ištván zvolený za člena Výboru NR SR pre kultúru a médiá. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 41
14.5.2002
14:40:54
42 1505 Návrh na voľbu poslancov NR SR za členov výborov NR SR a člena Stálej delegácie NR SR do medzinárodnej parlamentnej organizácie (tlač 1505). Hlasovanie o návrhu, aby bol poslanec Ištván zvolený za člena Výboru NR SR pre kultúru a médiá. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 42
14.5.2002
15:08:11
43 1505 Návrh na voľbu poslancov NR SR za členov výborov NR SR a člena Stálej delegácie NR SR do medzinárodnej parlamentnej organizácie (tlač 1505). Hlasovanie o návrhu, aby bol poslanec Roman Šipoš zvolený do Stálej parlamentnej delegácie NATO. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 43
14.5.2002
15:09:36
44 1505 Návrh na voľbu poslancov NR SR za členov výborov NR SR a člena Stálej delegácie NR SR do medzinárodnej parlamentnej organizácie (tlač 1505). Hlasovanie o návrhu, aby bol poslanec Roman Šipoš zvolený do Stálej parlamentnej delegácie NATO. Hlasovanie č. 44
14.5.2002
15:15:17
45 1518 Návrh Volebného poriadku na voľbu a odvolávanie členov Súdnej rady Slovenskej republiky (tlač 1518). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 45
14.5.2002
17:04:13
46 1483 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (tlač 1483) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 46
14.5.2002
17:07:29
47 1483 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (tlač 1483) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 47
14.5.2002
17:08:54
48 1483 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (tlač 1483) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 48
12345678910

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.