Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345678910...»
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
4.9.2001
10:29:49
1 Skúšobné hlasovanie. Hlasovanie č. 1
4.9.2001
13:13:40
2 Prezentácia. Hlasovanie č. 2
4.9.2001
13:34:59
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 51. schôdze NR SR - návrh posl. Tóthovej. Kvôli problému vo výpise hlasujúcich nie je v tomto hlasovaní zobrazené ako jednotliví poslanci hlasovali. Protokolárny zápis výsledku hlasovania a platné výsledky sú nasledovné: Prítomní: 127 Hlasujúci: 123 Za hlasovalo: 52 Proti hlasovalo: 25 Zdržalo sa hlasovania: 46 Nehlasovalo: 4 Neprítomní: 22 Mandát zanikol: 1 Hlasovanie č. 3
4.9.2001
13:36:39
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 51. schôdze NR SR - návrh posl. Osuský. Hlasovanie č. 4
4.9.2001
13:37:54
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 51. schôdze NR SR - návrh posl. Kolárikovej: vypustiť z programu bod 106. Hlasovanie č. 5
4.9.2001
13:39:18
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 51. schôdze NR SR - posl.Jarjabek 1.návrh. Hlasovanie č. 6
4.9.2001
13:40:31
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 51. schôdze NR SR - posl. Jarjabek 2.návrh. Hlasovanie č. 7
4.9.2001
13:41:03
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 51. schôdze NR SR - návrh posl.Zelníka. Kvôli problému vo výpise hlasujúcich nie je v tomto hlasovaní zobrazené ako jednotliví poslanci hlasovali. Protokolárny zápis výsledku hlasovania a platné výsledky sú nasledovné: Prítomní: 129 Hlasujúci: 123 Za hlasovalo: 63 Proti hlasovalo: 15 Zdržalo sa hlasovania: 45 Nehlasovalo: 6 Neprítomní: 20 Mandát zanikol: 1 Hlasovanie č. 8
4.9.2001
13:43:15
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 51. schôdze NR SR - posl. Slavkovská 1.návrh. Hlasovanie č. 9
4.9.2001
13:44:30
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 51. schôdze NR SR - posl.Slavkovská 2.návrh. Hlasovanie č. 10
4.9.2001
13:45:28
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 51. schôdze NR SR - návrh posl.Pašku. Kvôli problému vo výpise hlasujúcich nie je v tomto hlasovaní zobrazené ako jednotliví poslanci hlasovali. Protokolárny zápis výsledku hlasovania a platné výsledky sú nasledovné: Prítomní: 127 Hlasujúci: 123 Za hlasovalo: 46 Proti hlasovalo: 26 Zdržalo sa hlasovania: 51 Nehlasovalo: 4 Neprítomní: 22 Mandát zanikol: 1 Hlasovanie č. 11
4.9.2001
13:47:25
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 51. schôdze NR SR - 1.návrh posl. Oberhausera. Hlasovanie č. 12
4.9.2001
13:48:31
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 51. schôdze NR SR - 2.návrh posl. Oberhausera. Hlasovanie č. 13
4.9.2001
13:49:45
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 51. schôdze NR SR - návrh posl.Volfa. Hlasovanie č. 14
4.9.2001
13:50:56
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 51. schôdze NR SR - návrh posl. Tóthovej. Hlasovanie č. 15
4.9.2001
13:51:30
16 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 51. schôdze NR SR - návrh posl.Cupera. Kvôli problému vo výpise hlasujúcich nie je v tomto hlasovaní zobrazené ako jednotliví poslanci hlasovali. Protokolárny zápis výsledku hlasovania a platné výsledky sú nasledovné: Prítomní: 129 Hlasujúci: 119 Za hlasovalo: 50 Proti hlasovalo: 22 Zdržalo sa hlasovania: 47 Nehlasovalo: 10 Neprítomní: 20 Mandát zanikol: 1 Hlasovanie č. 16
4.9.2001
13:53:05
17 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 51. schôdze NR SR - 3.návrh posl.Oberhausera. Hlasovanie č. 17
4.9.2001
13:54:12
18 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 51. schôdze NR SR - 4.návrh posl. Oberhausera. Hlasovanie č. 18
4.9.2001
13:55:13
19 Hlasovanie o programe 51. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 19
4.9.2001
14:11:28
20 1073 Zákon z 29. mája 2001, ktorým sa upravuje postup obce pri vymáhaní vynaložených finančných prostriedkov, vrátený prezidentom SR na opätovné prerokovanie NR SR (tlač 1073) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 20
4.9.2001
14:18:54
21 1093 Zákon zo 14.júna 2001, ktorým sa mení dopĺňa zákon č.115/1998 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej ... vrátený prezidentom SR na opätovné prerokovanie NR SR (tlač 1093) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta SR č.3. Hlasovanie č. 21
4.9.2001
14:19:56
22 1093 Zákon zo 14.júna 2001, ktorým sa mení dopĺňa zákon č.115/1998 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej ... vrátený prezidentom SR na opätovné prerokovanie NR SR (tlač 1093) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta SR č.2, alt. 1. Hlasovanie č. 22
4.9.2001
14:21:06
23 1093 Zákon zo 14.júna 2001, ktorým sa mení dopĺňa zákon č.115/1998 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej ... vrátený prezidentom SR na opätovné prerokovanie NR SR (tlač 1093) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k 3.čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 23
4.9.2001
14:22:40
24 1093 Zákon zo 14.júna 2001, ktorým sa mení dopĺňa zákon č.115/1998 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej ...vrátený prezidentom SR na opätovné prerokovanie NR SR (tlač 1093) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako celku. Hlasovanie č. 24
4.9.2001
14:29:18
25 1094 Zákon z 22.júna 2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ... vrátený prezidentom SR na opätovné prerokovanie NR SR (tlač 1094) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach prezidenta SR. Hlasovanie č. 25
4.9.2001
14:30:14
26 1094 Zákon z 22.júna 2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ... vrátený prezidentom SR na opätovné prerokovanie NR SR (tlač 1094) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k 3.čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 26
4.9.2001
14:32:00
27 1094 Zákon z 22.júna 2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ... vrátený prezidentom SR na opätovné prerokovanie NR SR (tlač 1094) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako celku. Hlasovanie č. 27
4.9.2001
14:49:48
28 1119 Návrh kandidátov NR SR na vymenovanie členov regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (tlač 1119). Hlasovanie o návrhu uznesenia - 1.návrh posl. Cabaja. Hlasovanie č. 28
4.9.2001
14:51:20
29 1119 Návrh kandidátov NR SR na vymenovanie členov regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (tlač 1119). Hlasovanie o návrhu uznesenia - 2.návrh posl. Cabaja. Hlasovanie č. 29
4.9.2001
14:53:44
30 1119 Návrh kandidátov NR SR na vymenovanie členov regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (tlač 1119). Hlasovanie o návrhu ako o celku. Hlasovanie č. 30
4.9.2001
14:59:42
31 1118 Návrh Rozhlasovej rady na voľbu ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu (tlač 1119). Hlasovanie o návrhu posl.Prokeša, aby sa o voľbe hlasovalo verejne. Hlasovanie č. 31
4.9.2001
16:31:02
32 1159 Návrh Výboru NR SR pre ľudské práva a národnosti na prijatie uznesenia NR SR k Vyhláseniu NR SR o deťoch a mládeži (tlač 1159). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 32
4.9.2001
18:08:36
33 936 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch ... (tlač 936) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 33
4.9.2001
18:10:18
34 936 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch ... (tlač 936) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 34
5.9.2001
09:07:28
35 966 Návrh posl. NR SR Vladimíra Palka na vydanie zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších ...(tlač 966)-1.čítanie Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 35
5.9.2001
09:09:20
36 966 Návrh posl. NR SR Vladimíra Palka na vydanie zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších ...(tlač 966)-1.čítanie Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 36
5.9.2001
09:11:00
37 966 Návrh posl. NR SR Vladimíra Palka na vydanie zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších ...(tlač 966)-1.čítanie Hlasovanie o návrhu uznesenia podanom posl. Tuchyňom. Hlasovanie č. 37
5.9.2001
09:17:22
38 Správa Mandátového a imunitného výboru NR SR o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca NR SR. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 38
5.9.2001
09:26:28
39 Návrh na voľbu poslanca NR SR za člena výboru NR SR. Hlasovanie o tom, aby sa o voľbe hlasovalo verejne. NR SR nie je uznášaniaschopná - 9.35 hod. Hlasovanie č. 39
5.9.2001
09:27:28
40 Návrh na voľbu poslanca NR SR za člena výboru NR SR. Hlasovanie o tom, aby sa o voľbe hlasovalo verejne. Hlasovanie č. 40
5.9.2001
09:28:20
41 Návrh na voľbu poslanca NR SR za člena výboru NR SR. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 41
5.9.2001
09:52:42
42 1150 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2001, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2002 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ... (tlač 1150). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 42
5.9.2001
14:20:24
43 1151 Vládny návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2001, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2002 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia (tlač 1151) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 43
5.9.2001
14:21:36
44 Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 44
5.9.2001
14:23:00
45 1151 Vládny návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2001, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2002 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia (tlač 1151) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 45
5.9.2001
14:44:48
46 975 Návrh posl. NR SR Milana Benkovského na vydanie zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.39/1993 Z.z. o NKÚ SR v znení zákona č.458/2000 Z.z. a zákon NR SR č.303/1995 Z.z. o rozpočtových ... (tlač 975) - 1. čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 14.53 hod. Hlasovanie č. 46
5.9.2001
14:46:02
47 975 Návrh posl. NR SR Milana Benkovského na vydanie zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.39/1993 Z.z. o NKÚ SR v znení zákona č.458/2000 Z.z. a zákon NR SR č.303/1995 Z.z. o rozpočtových ... (tlač 975) - 1. čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 47
5.9.2001
14:47:42
48 975 Návrh posl. NR SR Milana Benkovského na vydanie zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.39/1993 Z.z. o NKÚ SR v znení zákona č.458/2000 Z.z. a zákon NR SR č.303/1995 Z.z. o rozpočtových ... (tlač 975) - 1. čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 48
5.9.2001
15:56:46
49 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 49
5.9.2001
15:58:44
50 981 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.80/1990 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších predpisov a mení Občiansky súdny poriadok v znení ... (tlač 981) - 1. čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.