Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
11.5.1999
00:00:00
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
11.5.1999
00:00:00
2 Prezentácia. Hlasovanie č. 2
11.5.1999
00:00:00
3 171 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 14.schôdze NR SR. Posl.Langoš - aby bol bod 17 (tlač 171) prerokovaný v piatok 14.5.1999. Hlasovanie č. 3
11.5.1999
00:00:00
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 14.schôdze NR SR. Posl.Malíková - aby boli zaradené nové body, týkajúce sa vývoja v Juhoslávii a stanovisko NR SR k vojne v Juhoslávii. Hlasovanie č. 4
11.5.1999
00:00:00
5 142 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 14.schôdze NR SR. Podpredseda NR SR Hrušovský - zaradiť nový bod (tlač 142) na stredu 12.5.1999. Hlasovanie č. 5
11.5.1999
00:00:00
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 14.schôdze NR SR. Posl. Cabaj - vypustiť body 2, 4, 5 a 6 z programu schôdze. Hlasovanie č. 6
11.5.1999
00:00:00
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 14.schôdze NR SR. Posl.Kováč - aby bol bod 7 prerokovaný ako bod 11. Hlasovanie č. 7
11.5.1999
00:00:00
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 14.schôdze NR SR. Posl.Kováč - aby bolo prijaté uznesenie, ktorým sa zaviaže MZ SR o predloženie správy k situácii v zdravotníctve. Hlasovanie č. 8
11.5.1999
00:00:00
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 14.schôdze NR SR. Posl.Oberhauser - aby boli zaradené správy o ekonomickej situácii v SR a menovom vývoji a o ekonomickej situácii v STV. Hlasovanie č. 9
11.5.1999
00:00:00
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 14.schôdze NR SR. Posl.Slota - aby bol zaradený bod o vyhlásení referenda o vstupe do NATO. Hlasovanie č. 10
11.5.1999
00:00:00
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 14.schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu programu schôdze ako o celku. Hlasovanie č. 11
11.5.1999
00:00:00
12 150 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona NR SR č.293/1995 Z.z. ...(tlač 150) 2.čítanie. Hlasovanie o návrhu spravodajcu, aby bola skrátená lehota pre pozmeňovacie návrhy. Hlasovanie č. 12
11.5.1999
00:00:00
13 150 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona NR SR č.293/1995 Z.z. ...(tlač 150) 2.čítanie. Hlasovanie o návrhoch zo spoločnej správy. Hlasovanie č. 13
11.5.1999
00:00:00
14 150 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona NR SR č.293/1995 Z.z. ...(tlač 150) 2.čítanie. Hlasovanie o tom, či sa bude hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch posl.Tóthovej. Hlasovanie č. 14
11.5.1999
00:00:00
15 150 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona NR SR č.293/1995 Z.z. ...(tlač 150) 2.čítanie. Hlasovanie o návrhu posl.Orosza. Hlasovanie č. 15
11.5.1999
00:00:00
16 150 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona NR SR č.293/1995 Z.z. ...(tlač 150) 2.čítanie. Hlasovanie o návrhu gestorského výboru, aby sa ihneď konalo 3.čítanie. Hlasovanie č. 16
11.5.1999
00:00:00
17 150 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona NR SR č.293/1995 Z.z. ...(tlač 150) 3.čítanie. Hlasovanie o vládnom návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 17
11.5.1999
00:00:00
18 196 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.249/1994 Z.z. o boji proti ... (tlač 196) - 1.čítanie. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 18
11.5.1999
00:00:00
19 196 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.249/1994 Z.z. o boji proti ... (tlač 196) - 1.čítanie. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 19
11.5.1999
00:00:00
20 196 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.249/1994 Z.z. o boji proti ... (tlač 196) - 1.čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 20
11.5.1999
00:00:00
21 196 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.249/1994 Z.z. o boji proti ... (tlač 196) - 1.čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 21
11.5.1999
00:00:00
22 199 Návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky bez časového obmedzenia (tlač 199). Hlasovanie o procedurálnom návrhu, aby sa o voľbe sudcov hlasovalo verejne. Hlasovanie č. 22
11.5.1999
00:00:00
23 199 Návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky bez časového obmedzenia (tlač 199). Hlasovanie o návrhu uznesenia, okrem sudkyne G. Sobolovskej. Hlasovanie č. 23
11.5.1999
00:00:00
24 199 Návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky bez časového obmedzenia (tlač 199). Hlasovanie o voľbe G. Sobolovskej za sudkyňu bez časového obmedzenia. Hlasovanie č. 24
11.5.1999
00:00:00
25 200 Návrh posl. NR SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch ... (tlač 200) - 1.čítanie Hlasovanie o návrhu posl. Farkasa, aby NR SR nepokračovala v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 25
11.5.1999
00:00:00
26 201 Návrh posl. NR SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestoroch v znení neskorších predpisov (tlač 201) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 26
11.5.1999
00:00:00
27 201 Návrh posl. NR SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestoroch v znení neskorších predpisov (tlač 201) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 27
11.5.1999
00:00:00
28 204 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku NR SR v znení nálezu Ústavného súdu SR č.77/1998 Z.z. (tlač 204) - 1.čítanie. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 28
11.5.1999
00:00:00
29 204 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku NR SR v znení nálezu Ústavného súdu SR č.77/1998 Z.z. (tlač 204) - 1.čítanie. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 29
11.5.1999
00:00:00
30 204 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku NR SR v znení nálezu Ústavného súdu SR č.77/1998 Z.z. (tlač 204) - 1.čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
11.5.1999
00:00:00
31 204 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku NR SR v znení nálezu Ústavného súdu SR č.77/1998 Z.z. (tlač 204) - 1.čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 31
11.5.1999
00:00:00
32 133 Vládny návrh zákona o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite) (tlač 133) - 2.čítanie. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 32
11.5.1999
00:00:00
33 133 Vládny návrh zákona o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite) (tlač 133) - 2.čítanie. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 33
11.5.1999
00:00:00
34 133 Vládny návrh zákona o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite) (tlač 133) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch zo spoločnej správy - body 2,3,6,7,8,9,11,12,13. Hlasovanie č. 34
11.5.1999
00:00:00
35 133 Vládny návrh zákona o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite) (tlač 133) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch zo spoločnej správy - body 1,4,5,10. Hlasovanie č. 35
11.5.1999
00:00:00
36 133 Vládny návrh zákona o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite) (tlač 133) - 2.čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Brocka. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 36
11.5.1999
00:00:00
37 133 Vládny návrh zákona o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite) (tlač 133) - 2.čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Brocka. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 37
11.5.1999
00:00:00
38 133 Vládny návrh zákona o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite) (tlač 133) - 2.čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Brocka. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 38
11.5.1999
00:00:00
39 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov (tlač 161) - 2.čítanie. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 39
11.5.1999
00:00:00
40 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov (tlač 161) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch zo spoločnej správy - bod 1. Hlasovanie č. 40
11.5.1999
00:00:00
41 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov (tlač 161) - 2.čítanie. Hlasovanie o bodoch zo spoločnej správy - bod 2. Hlasovanie č. 41
11.5.1999
00:00:00
42 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov (tlač 161) - 3.čítanie. Hlasovanie o vládnom návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 42
12.5.1999
00:00:00
1 133 Vládny návrh zákona o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite) (tlač 133) - 2. čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Brocka. Hlasovanie č. 1
12.5.1999
00:00:00
2 133 Vládny návrh zákona o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite) (tlač 133) - 3. čítanie. Hlasovanie o vládnom návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 2
12.5.1999
00:00:00
3 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 3
12.5.1999
00:00:00
4 205 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...(tlač 205). Hlasovanie o návrhu uznesenia na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 4
12.5.1999
00:00:00
5 206 Vládny návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia (tlač 206) - 1.čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 5
12.5.1999
00:00:00
6 206 Vládny návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia (tlač 206) - 1.čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 6
12.5.1999
00:00:00
7 184 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní...(tlač 184)-2.čítanie. Hlasovanie o bodoch zo spoločnej správy - body 1 a 2. Hlasovanie č. 7
12.5.1999
00:00:00
8 184 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní...(tlač 184)-2.čítanie. Hlasovanie o bodoch zo spoločnej správy - body 3 a 6. Hlasovanie č. 8
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.