Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
29.10.1998
00:00:00
16 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o verejnej voľbe členov výborov. Hlasovanie č. 16
29.10.1998
00:00:00
17 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Ústavnoprávneho výboru. Hlasovanie č. 17
29.10.1998
00:00:00
18 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre financie, rozpočet a menu. Hlasovanie č. 18
29.10.1998
00:00:00
19 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Hlasovanie č. 19
29.10.1998
00:00:00
20 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Pôdohospodárskeho výboru. Hlasovanie č. 20
29.10.1998
00:00:00
21 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre verejnú správu. Hlasovanie č. 21
29.10.1998
00:00:00
22 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre sociálne veci a bývanie. Hlasovanie č. 22
29.10.1998
00:00:00
23 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre zdravotníctvo. Hlasovanie č. 23
29.10.1998
00:00:00
24 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o procedurálnom návrhu p.Kováča, aby sa o členoch Výboru pre obranu a bezpečnosť hlasovalo osobitne. Hlasovanie č. 24
29.10.1998
00:00:00
25 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Andrejčák Hlasovanie č. 25
29.10.1998
00:00:00
26 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Gajdoš. Hlasovanie č. 26
29.10.1998
00:00:00
27 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Michalovová. Hlasovanie č. 27
29.10.1998
00:00:00
28 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Langoš. Hlasovanie č. 28
29.10.1998
00:00:00
29 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Ošváth. Hlasovanie č. 29
29.10.1998
00:00:00
30 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Kanis. Hlasovanie č. 30
29.10.1998
00:00:00
31 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Tuchyňa. Hlasovanie č. 31
29.10.1998
00:00:00
32 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Csáky. Hlasovanie č. 32
29.10.1998
00:00:00
33 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Slota. Hlasovanie č. 33
29.10.1998
00:00:00
34 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Škorvánek. Hlasovanie č. 34
29.10.1998
00:00:00
35 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Malchárek. Hlasovanie č. 35
29.10.1998
00:00:00
36 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Lexa. Hlasovanie č. 36
29.10.1998
00:00:00
37 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Zahraničného výboru. Hlasovanie č. 37
29.10.1998
00:00:00
38 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Hlasovanie č. 38
29.10.1998
00:00:00
39 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre kultúru a médiá. Hlasovanie č. 39
29.10.1998
00:00:00
40 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre životné prostredie a ochranu prírody. Hlasovanie č. 40
29.10.1998
00:00:00
41 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre ľudské práva a národnosti. Hlasovanie č. 41
29.10.1998
00:00:00
42 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre európsku integráciu. Hlasovanie č. 42
29.10.1998
00:00:00
43 Hlasovanie o zriadení Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS. Hlasovanie č. 43
29.10.1998
00:00:00
44 Zriadenie Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS Hlasovanie o počte členov výboru. Hlasovanie č. 44
29.10.1998
00:00:00
45 Zriadenie Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a určenie počtu členov. Hlasovanie č. 45
29.10.1998
00:00:00
46 Hlasovanie o zlúčení rozpravy k bodom programu 19 a 20 - voľba predsedu výboru pre kontrolu SIS a pre kontrolu Vojenského spravodajstva. Hlasovanie č. 46
29.10.1998
00:00:00
47 Hlasovanie o procedurálnom návrhu p.Orosza, aby sa o členoch Výboru pre kontrolu SIS hlasovalo osobitne. Hlasovanie č. 47
29.10.1998
00:00:00
48 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Gašparovič. Hlasovanie č. 48
29.10.1998
00:00:00
49 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Michalovová. Hlasovanie č. 49
29.10.1998
00:00:00
50 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Budaj. Hlasovanie č. 50
29.10.1998
00:00:00
51 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Palko. Hlasovanie č. 51
29.10.1998
00:00:00
52 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Zajac. Hlasovanie č. 52
29.10.1998
00:00:00
53 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Fajč. Hlasovanie č. 53
29.10.1998
00:00:00
54 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Kanis. Hlasovanie č. 54
29.10.1998
00:00:00
55 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Köteles. Hlasovanie č. 55
29.10.1998
00:00:00
56 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Schuster. Hlasovanie č. 56
29.10.1998
00:00:00
57 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Lexa. Hlasovanie č. 57
29.10.1998
00:00:00
58 Hlasovanie o ďaľších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Hlasovanie č. 58
29.10.1998
12:18:04
1 Hlasovanie o uznesení o neuplatňovaní mandátov poslancov a o vzdaní sa funkcie poslanca NR SR a nastúpení náhradníkov. Hlasovanie č. 1
29.10.1998
12:31:06
2 1 Volebný priadok o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi NR SR II.v.o. (tlač 1) Hlasovanie o uznesení ako o celku. Hlasovanie č. 2
29.10.1998
12:34:26
3 2 Voľba overovateľov NR SR (tlač 2). Rozhodnutie o verejnom hlasovaní. Hlasovanie č. 3
29.10.1998
12:35:50
4 2 Voľba overovateľov NR SR (tlač 2). Hlasovanie o kandidátoch na overovateľov v zmysle predloženej tlači. Hlasovanie č. 4
29.10.1998
12:39:52
5 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru NR SR. (tlač 3) Hlasovanie o uznesení. Hlasovanie č. 5
29.10.1998
12:42:26
6 3 Určenie počtu členov Mandátového a imunitného výboru NR SR. (tlač 3) Hlasovanie o návrhu na 19 členov výboru. Hlasovanie č. 6
29.10.1998
12:44:18
7 4 Zriadenie Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov a určenie počtu členov (tlač 4). Hlasovanie o uznesení k zriadeniu a určenie počtu 19 členov. Hlasovanie č. 7
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.