Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Kanuščák, Jozef Vytlačiť stránku / Print page

Za 382
Proti 114
Zdržal(a) sa 47
Nehlasoval(a) 6
Neprítomný(á) 8
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
64 27.4.2022
14:07:33
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
64 28.4.2022
11:10:56
2 1009 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi MIKULCOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 1009). Hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery. Zdržal(a) sa
65 26.4.2022
17:08:37
7 1007 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1007). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
65 26.4.2022
17:09:26
8 1008 Návrh na voľbu predsedníčky skupiny priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie (tlač 1008). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
65 26.4.2022
17:10:40
9 966 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 966) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
65 26.4.2022
17:12:02
10 966 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 966) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
65 27.4.2022
11:30:37
11 830 Vládny návrh zákona o územnom plánovaní (tlač 830) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 28, 30 až 102, 104, až 107, 110 až 113, 115, 117 až 120 a 122 až 136. Za
65 27.4.2022
11:35:28
12 830 Vládny návrh zákona o územnom plánovaní (tlač 830) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Ferenčák, body 1, 4 až 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 23 a 30. Proti
65 27.4.2022
11:36:20
13 830 Vládny návrh zákona o územnom plánovaní (tlač 830) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
65 27.4.2022
11:37:38
14 830 Vládny návrh zákona o územnom plánovaní (tlač 830) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
65 27.4.2022
11:39:32
15 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 38, 40 až 47, 49 až 62, 64 až 90, 92 až 98, 100 až 106, 108 až 111, 113, 114, 116 až 199, 201 až 204, 207 a 208, 211 až 231. Za
65 27.4.2022
11:40:33
16 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 48. Proti
65 27.4.2022
11:41:18
17 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 91. Proti
65 27.4.2022
11:42:02
18 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 200. Proti
65 27.4.2022
11:42:43
19 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 206. Proti
65 27.4.2022
11:43:55
20 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 209. Proti
65 27.4.2022
11:45:26
21 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 112 a 210. Proti
65 27.4.2022
11:46:15
22 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Karahuta. Za
65 27.4.2022
11:47:09
23 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
65 27.4.2022
11:48:05
24 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
65 27.4.2022
11:49:59
25 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 3, 5, až 8, 10 až 18, 20 až 22, 24 a 25. Za
65 27.4.2022
11:50:45
26 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 1. Za
65 27.4.2022
11:51:49
27 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 2. Za
65 27.4.2022
11:59:05
28 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 4. Za
65 27.4.2022
12:00:12
29 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 23. Proti
65 27.4.2022
12:00:57
30 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Lukáč. Za
65 27.4.2022
12:01:47
31 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
65 27.4.2022
12:02:44
32 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
65 27.4.2022
12:05:33
33 849 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Blanár - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Proti
65 27.4.2022
12:06:13
34 849 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Za
65 27.4.2022
12:06:58
35 849 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Luciak. Za
65 27.4.2022
12:08:23
36 849 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849) - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Ferenčák. Proti
65 27.4.2022
12:09:06
37 849 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849) - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Baška. Proti
65 27.4.2022
12:09:51
38 849 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
65 27.4.2022
12:13:31
39 849 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849) - tretie čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Luciak, 2. návrh ( Legislatívno-technická úprava ). Za
65 27.4.2022
12:14:14
40 849 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
65 27.4.2022
12:15:06
41 849 Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorý podal posl. Blanár. Proti
65 27.4.2022
12:16:20
42 917 Vládny návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 917) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Za
65 27.4.2022
12:16:58
43 917 Vládny návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 917) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 5. Za
65 27.4.2022
12:17:36
44 917 Vládny návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 917) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Luciak. Za
65 27.4.2022
12:18:19
45 917 Vládny návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 917) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
65 27.4.2022
12:19:10
46 917 Vládny návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 917) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
65 3.5.2022
09:08:35
47 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Vážny. Proti
65 3.5.2022
09:11:05
48 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Šipoš. Za
65 3.5.2022
09:11:42
49 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Zemanová. Za
65 4.5.2022
11:11:19
50 914 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 914) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 1 až 4. Za
65 4.5.2022
11:12:07
51 914 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 914) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
65 4.5.2022
11:13:01
52 914 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 914) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
65 4.5.2022
11:14:06
53 971 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 971) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
65 4.5.2022
11:15:10
54 971 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 971) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.