Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Letanovská, Andrea Vytlačiť stránku / Print page

Za 708
Proti 84
Zdržal(a) sa 55
Nehlasoval(a) 50
Neprítomný(á) 360
Neplatných hlasov 30
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
9 7.7.2020
13:06:06
1 Prezentácia. Mandát nevykonávaný
9 7.7.2020
13:06:54
2 Opakovaná prezentácia. Mandát nevykonávaný
9 7.7.2020
13:14:03
3 Hlasovanie o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s vystúpením poslancov Európskeho parlamentu na 9. schôdzi NR SR. Mandát nevykonávaný
9 7.7.2020
13:15:04
4 Hlasovanie o pozvaní europoslankyňe Lucie Ďuriš Nicholsonovej Národnou radou a o súhlase s jej vystúpením na 9. schôdzi NR SR. Mandát nevykonávaný
9 7.7.2020
13:15:50
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh predsedu NR SR B. Kollára. Mandát nevykonávaný
9 7.7.2020
13:16:39
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Beluského. Mandát nevykonávaný
9 7.7.2020
13:17:20
7 Hlasovanie o programe 9. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Mandát nevykonávaný
9 7.7.2020
13:24:56
8 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Blanára. Mandát nevykonávaný
9 7.7.2020
13:49:35
9 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Podmanického. Mandát nevykonávaný
9 7.7.2020
17:31:32
11 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Mandát nevykonávaný
9 7.7.2020
17:48:10
12 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Mandát nevykonávaný
9 7.7.2020
19:01:04
13 Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR J. Šeligu. Za
9 7.7.2020
19:12:08
14 160 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 160). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Za
9 8.7.2020
10:33:27
15 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161). Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
9 8.7.2020
10:34:29
16 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161). Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
9 8.7.2020
10:35:22
17 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161). Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
9 8.7.2020
11:07:31
18 Hlasovanie o návrhu, aby predseda NR SR, rozhodol o ďalšom postupe po predchádzajúcom stanovisku Ústavnoprávneho výboru NR SR. Za
9 8.7.2020
11:08:56
19 139 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (tlač 139) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 8.7.2020
11:10:21
20 139 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (tlač 139) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 9.7.2020
11:05:16
21 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR B. Kollára. Za
9 9.7.2020
11:06:43
22 138 Vládny návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (tlač 138) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 9.7.2020
11:07:59
23 138 Vládny návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (tlač 138) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 9.7.2020
11:09:14
24 146 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie (tlač 146) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
9 9.7.2020
11:10:35
25 107 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Za
9 9.7.2020
11:11:44
26 107 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Za
9 9.7.2020
11:12:43
27 107 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
9 9.7.2020
11:14:25
28 140 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 140) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 9.7.2020
11:16:03
29 140 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 140) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 9.7.2020
17:06:18
30 98 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 98). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
9 9.7.2020
17:07:53
31 148 Návrh na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 148). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
9 9.7.2020
17:09:34
32 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Žiga a Puci - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Proti
9 9.7.2020
17:10:40
33 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 2 až 50. Za
9 9.7.2020
17:11:36
34 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 1. Proti
9 9.7.2020
17:12:28
35 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Šudík a Kremský. Za
9 9.7.2020
17:13:21
36 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Žiga a Puci. Proti
9 9.7.2020
17:14:56
37 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
9 9.7.2020
17:16:35
38 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Beluský, 1. návrh. Za
9 9.7.2020
17:17:32
39 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Beluský, 2. návrh. Za
9 9.7.2020
17:18:27
40 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Š. Kuffa. Zdržal(a) sa
9 9.7.2020
18:33:30
41 159 - ČUNTALOVÁ, Silvia Proti
9 9.7.2020
18:33:30
41 159 - HAVRAN, Ignác Proti
9 9.7.2020
18:33:30
41 159 - JACKO, Vladimír Za
9 9.7.2020
18:33:30
41 159 - DUDLÁK, Miroslav Za
9 9.7.2020
18:43:12
42 159 - KARAS, Viliam Za
9 9.7.2020
18:43:12
42 159 - VALOCKÁ, Dagmar Za
9 9.7.2020
18:43:12
42 159 - PUŠKÁR ŠKODOVÁ, Veronika Za
9 9.7.2020
18:43:12
42 159 - GLEZGOVÁ, Kristina Za
9 9.7.2020
18:43:12
42 159 - BATISOVÁ, Katarína Za
9 9.7.2020
18:43:12
42 159 - HAPČO, Martin Za
9 9.7.2020
18:43:12
42 159 - TRENČAN, Marián Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.