Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Fico, Robert Vytlačiť stránku / Print page

Za 1636
Proti 277
Zdržal(a) sa 416
Nehlasoval(a) 25
Neprítomný(á) 380
Neplatných hlasov 74
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
30 23.3.2018
09:05:40
1 Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
30 23.3.2018
09:06:19
2 Prezentácia. Nehlasoval(a)
30 23.3.2018
09:09:20
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 30. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Matoviča. Nehlasoval(a)
30 23.3.2018
09:09:58
4 Hlasovanie o programe 30. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Za
30 23.3.2018
09:17:13
5 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát poslanca a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
30 23.3.2018
09:20:55
6 915 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zmenu v zložení stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 915). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
30 26.3.2018
14:24:02
9 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Galka. Neprítomný(á)
30 26.3.2018
14:24:58
10 Hlasovanie o procedurálnom návrhu, aby sa rokovalo aj po 19.00 hod. až do ukončenia 30. schôdze NR SR, vrátane hlasovania. Neprítomný(á)
30 26.3.2018
22:11:46
11 913 Programové vyhlásenie vlády SR (tlač 913). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Beblavý, na doplnenie uznesenia - bod C. Proti
30 26.3.2018
22:12:23
12 913 Programové vyhlásenie vlády SR (tlač 913). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Beblavý, na doplnenie uznesenia - bod D. Proti
30 26.3.2018
22:13:01
13 913 Programové vyhlásenie vlády SR (tlač 913). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Beblavý, na doplnenie uznesenia - bod E. Proti
30 26.3.2018
22:13:36
14 913 Programové vyhlásenie vlády SR (tlač 913). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Beblavý, na doplnenie uznesenia - bod F. Proti
30 26.3.2018
22:14:45
15 913 Programové vyhlásenie vlády SR (tlač 913). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
31 9.5.2018
13:03:43
1 Prezentácia Neprítomný(á)
31 9.5.2018
13:10:22
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Remišovej. Zdržal(a) sa
31 9.5.2018
13:11:23
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Krajniak, 1. návrh. Zdržal(a) sa
31 9.5.2018
13:12:12
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Krajniak, 2. návrh. Zdržal(a) sa
31 9.5.2018
13:13:03
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Krajniak, 3. návrh. Zdržal(a) sa
31 9.5.2018
13:13:53
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Krajčího. Zdržal(a) sa
31 9.5.2018
13:14:48
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Grendela. Zdržal(a) sa
31 9.5.2018
13:15:35
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Bláhu. Za
31 9.5.2018
13:16:10
9 Hlasovanie o programe 31. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Za
31 9.5.2018
13:24:38
10 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
31 9.5.2018
17:01:14
11 978 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zmenu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 978). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Hrnko. Za
31 9.5.2018
17:01:56
12 978 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zmenu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 978). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Beblavý. Proti
31 9.5.2018
17:02:38
13 978 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zmenu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 978). Hlasovanie o návrhu ako o celku. Za
31 9.5.2018
17:04:06
14 946 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 946) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Zimenovej - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Proti
31 9.5.2018
17:04:53
15 946 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 946) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
31 9.5.2018
17:06:07
16 946 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 946) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
31 10.5.2018
11:03:28
17 940 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 940) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
31 10.5.2018
11:04:33
18 940 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 940) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
31 10.5.2018
11:05:53
19 941 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 941) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
31 10.5.2018
11:07:15
20 941 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 941) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
31 10.5.2018
11:08:27
21 937 Vládny návrh zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 937) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
31 10.5.2018
11:09:47
22 937 Vládny návrh zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 937) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
31 10.5.2018
11:10:54
23 938 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 938) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
31 10.5.2018
11:12:09
24 938 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 938) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
31 10.5.2018
11:13:18
25 939 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 939) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
31 10.5.2018
11:14:29
26 939 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 939) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
31 10.5.2018
11:16:09
27 923 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (tlač 923) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
31 10.5.2018
11:17:52
28 924 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (tlač 924) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
31 10.5.2018
11:19:05
29 925 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou (tlač 925) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
31 10.5.2018
11:20:25
30 926 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie (tlač 926) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
31 10.5.2018
11:21:44
31 927 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Euro-stredozemskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej (tlač 927) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
31 10.5.2018
11:22:54
32 928 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Euro–stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej (tlač 928) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
31 10.5.2018
11:24:01
33 Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR B. Bugára. Za
31 10.5.2018
17:06:19
34 949 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
31 10.5.2018
17:07:33
35 949 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
31 11.5.2018
11:04:47
36 950 Vládny návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (tlač 950) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
31 11.5.2018
11:05:54
37 950 Vládny návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (tlač 950) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.