Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Maďarič, Marek Vytlačiť stránku / Print page

Za 625
Proti 456
Zdržal(a) sa 894
Nehlasoval(a) 34
Neprítomný(á) 376
Neplatných hlasov 37
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
2 9.7.2010
10:10:14
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
2 9.7.2010
10:12:07
2 Hlasovanie o programe 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Za
2 9.7.2010
11:08:56
3 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
2 9.7.2010
11:34:44
4 22 Návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky a návrhy na zmeny v zložení overovateľov (tlač 22). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 3.8.2010
13:12:23
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
3 10.8.2010
16:08:03
2 Prezentácia. Za
3 10.8.2010
16:08:48
3 39 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 39). Hlasovanie o možnosti vystúpenia predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Štefana Harabína v rozprave. Za
3 10.8.2010
16:40:32
4 39 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 39). Hlasovanie o schválení programového vyhlásenia a vyslovení dôvery . Proti
3 10.8.2010
16:43:49
5 39 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 39). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré podal posl. Faič a posl. Fico k programovému vyhláseniu vlády. Za
4 10.8.2010
17:36:24
1 Prezentácia. Neprítomný(á)
4 10.8.2010
17:41:17
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 1. návrhu posl. Pašku - vypustiť z programu schôdze bod 10, tlač 30. Za
4 10.8.2010
17:42:10
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 2. návrhu posl. Pašku - vypustiť z programu schôdze tlač 27 a 28. Za
4 10.8.2010
17:42:56
4 Hlasovanie o programe 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku. Proti
4 10.8.2010
17:44:41
5 34 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 34). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
4 10.8.2010
17:46:14
6 35 Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k určeniu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z príslušných zákonov (tlač 35). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
4 10.8.2010
18:14:56
7 37 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 37). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Proti
4 10.8.2010
18:16:34
8 41 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 41). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Proti
4 10.8.2010
18:32:14
9 38 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 38) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
4 10.8.2010
18:33:50
10 38 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 38) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
4 10.8.2010
18:35:20
11 42 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 42) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Proti
4 10.8.2010
18:36:34
12 42 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 42) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
4 11.8.2010
11:03:33
13 27 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 27) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Pašku, nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Neprítomný(á)
4 11.8.2010
11:04:10
14 27 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 27) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
4 11.8.2010
11:05:39
15 27 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 27) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
4 11.8.2010
11:07:00
16 28 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 28) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Pašku, nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Neprítomný(á)
4 11.8.2010
11:07:47
17 28 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 28) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
4 11.8.2010
11:09:07
18 28 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 28) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
4 11.8.2010
11:11:07
19 38 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 38) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Neprítomný(á)
4 11.8.2010
11:12:55
20 42 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 42) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Neprítomný(á)
4 11.8.2010
16:33:45
21 29 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rámcovou zmluvou medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom (tlač 29) - tretie čítanie. Hlasovanie na vyslovenie súhlasu. Za
4 11.8.2010
16:35:28
22 30 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Veriteľskou zmluvou medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou (tlač 30) - tretie čítanie. Hlasovanie na vyslovenie súhlasu. Neprítomný(á)
4 11.8.2010
16:36:54
23 47 Návrh Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov (tlač 47). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
5 7.9.2010
13:12:36
2 Prezentácia. Neprítomný(á)
5 7.9.2010
13:13:28
3 Prezentácia. Neprítomný(á)
5 7.9.2010
13:31:48
4 Prezentácia. Neprítomný(á)
5 7.9.2010
13:43:08
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (V. volebné obdobie). Návrh, ktorý podal posl. Rafaj. Za
5 7.9.2010
13:44:36
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (V. volebné obdobie). 1. návrh - posl. Zmajkovičová. Za
5 7.9.2010
13:46:04
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (V. volebné obdobie). 2. návrh - posl. Zmajkovičová. Za
5 7.9.2010
13:52:19
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (V. volebné obdobie). 3. návrh - posl. Zmajkovičová. Za
5 7.9.2010
13:53:06
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (V. volebné obdobie). Návrh, ktorý podal posl. Paška. Za
5 7.9.2010
13:54:03
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (V. volebné obdobie). Návrh, ktorý podal posl. Vážny. Za
5 7.9.2010
13:54:58
11 Hlasovanie o programe 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (V. volebné obdobie) ako o celku. Zdržal(a) sa
5 7.9.2010
14:42:47
12 69 Zákon z 11. augusta 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 69) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke č. 1 a č. 2 p. prezidenta Slovenskej republiky Neprítomný(á)
5 7.9.2010
14:44:02
13 69 Zákon z 11. augusta 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 69) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Neprítomný(á)
5 7.9.2010
15:26:23
14 62 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 62). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
5 7.9.2010
15:27:51
15 71 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 71). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
5 7.9.2010
17:04:35
16 Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
5 7.9.2010
17:05:27
17 63 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 63) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
5 7.9.2010
17:06:23
18 63 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 63) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
5 7.9.2010
17:07:27
19 72 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 72) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.