Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Jureňa, Miroslav Vytlačiť stránku / Print page

Za 2325
Proti 457
Zdržal(a) sa 549
Nehlasoval(a) 47
Neprítomný(á) 790
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
1 4.7.2006
11:45:27
1 1 Návrh volebného poriadku o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky IV. volebného obdobia (tlač 1). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Nehlasoval(a)
1 4.7.2006
11:48:30
2 2 Návrh na voľbu overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 2). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.7.2006
11:50:23
3 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkciía návrh na určenie počtu členov týchto výborov (tlač 3). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa zriaďuje Mandátový a imunitný výbor NR SR a určuje počet členov. Za
1 4.7.2006
11:51:15
4 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkciía návrh na určenie počtu členov týchto výborov (tlač 3). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa zriaďuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určuje počet členov. Za
1 4.7.2006
13:12:51
5 5 Voľba ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľba ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 5). Hlasovanie o návrhu na voľbu ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Neprítomný(á)
1 4.7.2006
13:13:32
6 5 Voľba ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľba ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 5). Hlasovanie o návrhu na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií. Za
1 4.7.2006
14:06:16
7 Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách 17. júna 2006. Neprítomný(á)
1 4.7.2006
14:07:10
8 Hlasovanie o návrhu uznesenia o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady. Neprítomný(á)
1 4.7.2006
15:22:13
9 7 Určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 7). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
1 4.7.2006
16:06:53
10 9 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a určenie počtu jeho členov (tlač 9). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
1 4.7.2006
16:08:41
11 10 Návrh na zriadenie ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 10). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
1 4.7.2006
17:23:59
12 12 Voľba ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a voľba náhradných členov tohto výboru (tlač 12). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.7.2006
17:25:31
13 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za
1 4.7.2006
17:26:11
14 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Za
1 4.7.2006
17:26:50
15 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Za
1 4.7.2006
17:27:28
16 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za
1 4.7.2006
17:28:08
17 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za
1 4.7.2006
17:28:45
18 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Za
1 4.7.2006
17:29:20
19 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Neprítomný(á)
1 4.7.2006
17:30:01
20 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za
1 4.7.2006
17:30:34
21 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Neprítomný(á)
1 4.7.2006
17:31:08
22 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport. Za
1 4.7.2006
17:31:45
23 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za
1 4.7.2006
17:32:21
24 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Za
1 4.7.2006
17:34:14
25 14 Zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a určenie počtu členov týchto výborov (tlač 14). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.7.2006
17:35:46
26 15 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 15). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.7.2006
18:15:09
27 17 Voľba ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu. Za
1 4.7.2006
18:15:54
28 17 Voľba ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Za
1 4.7.2006
18:16:38
29 17 Voľba ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Za
1 4.7.2006
18:17:25
30 17 Voľba ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Za
16 27.11.2007
13:13:32
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
16 27.11.2007
13:17:48
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Brocka. Zdržal(a) sa
16 27.11.2007
13:19:37
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podala posl. Laššáková. Za
16 27.11.2007
13:20:33
4 Hlasovanie o programe 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku. Za
16 27.11.2007
14:43:41
5 490 Zákon z 30. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 490) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta Slovenskej republiky. Neprítomný(á)
16 27.11.2007
14:44:38
6 490 Zákon z 30. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 490) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu vráteného zákona ako o celku. Neprítomný(á)
16 27.11.2007
14:46:21
7 502 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 502). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
16 27.11.2007
17:08:16
8 436 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (tlač 436) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení 24 hodinovej lehoty. Neprítomný(á)
16 27.11.2007
17:09:21
9 436 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (tlač 436) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1-7 a 9-31. Neprítomný(á)
16 27.11.2007
17:10:21
10 436 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (tlač 436) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 8. Neprítomný(á)
16 27.11.2007
17:11:05
11 436 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (tlač 436) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mamojka, 1. návrh. Neprítomný(á)
16 27.11.2007
17:11:39
12 436 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (tlač 436) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mamojka, 2. návrh. Neprítomný(á)
16 27.11.2007
17:12:22
13 436 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (tlač 436) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Neprítomný(á)
16 27.11.2007
17:13:09
14 436 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (tlač 436) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Neprítomný(á)
16 27.11.2007
17:14:39
15 414 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov (tlač 414) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Brocka. Neprítomný(á)
16 27.11.2007
17:15:45
16 414 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov (tlač 414) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Neprítomný(á)
16 27.11.2007
17:16:58
17 438 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 438) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Neprítomný(á)
16 27.11.2007
17:17:47
18 438 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 438) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Zoltán Horváth. Neprítomný(á)
16 27.11.2007
17:18:23
19 438 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 438) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Neprítomný(á)
16 27.11.2007
17:19:09
20 438 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 438) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Neprítomný(á)
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.