Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Rehák, Milan Vytlačiť stránku / Print page

Za 3746
Proti 550
Zdržal(a) sa 999
Nehlasoval(a) 119
Neprítomný(á) 681
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
1 4.7.2006
11:45:27
1 1 Návrh volebného poriadku o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky IV. volebného obdobia (tlač 1). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.7.2006
11:48:30
2 2 Návrh na voľbu overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 2). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.7.2006
11:50:23
3 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkciía návrh na určenie počtu členov týchto výborov (tlač 3). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa zriaďuje Mandátový a imunitný výbor NR SR a určuje počet členov. Za
1 4.7.2006
11:51:15
4 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkciía návrh na určenie počtu členov týchto výborov (tlač 3). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa zriaďuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určuje počet členov. Za
1 4.7.2006
13:12:51
5 5 Voľba ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľba ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 5). Hlasovanie o návrhu na voľbu ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za
1 4.7.2006
13:13:32
6 5 Voľba ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľba ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 5). Hlasovanie o návrhu na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií. Za
1 4.7.2006
14:06:16
7 Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách 17. júna 2006. Za
1 4.7.2006
14:07:10
8 Hlasovanie o návrhu uznesenia o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady. Za
1 4.7.2006
15:22:13
9 7 Určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 7). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.7.2006
16:06:53
10 9 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a určenie počtu jeho členov (tlač 9). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.7.2006
16:08:41
11 10 Návrh na zriadenie ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 10). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.7.2006
17:23:59
12 12 Voľba ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a voľba náhradných členov tohto výboru (tlač 12). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.7.2006
17:25:31
13 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za
1 4.7.2006
17:26:11
14 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Za
1 4.7.2006
17:26:50
15 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Za
1 4.7.2006
17:27:28
16 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za
1 4.7.2006
17:28:08
17 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za
1 4.7.2006
17:28:45
18 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Za
1 4.7.2006
17:29:20
19 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za
1 4.7.2006
17:30:01
20 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za
1 4.7.2006
17:30:34
21 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za
1 4.7.2006
17:31:08
22 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport. Za
1 4.7.2006
17:31:45
23 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za
1 4.7.2006
17:32:21
24 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Za
1 4.7.2006
17:34:14
25 14 Zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a určenie počtu členov týchto výborov (tlač 14). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.7.2006
17:35:46
26 15 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 15). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
1 4.7.2006
18:15:09
27 17 Voľba ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu. Neprítomný(á)
1 4.7.2006
18:15:54
28 17 Voľba ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Neprítomný(á)
1 4.7.2006
18:16:38
29 17 Voľba ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Neprítomný(á)
1 4.7.2006
18:17:25
30 17 Voľba ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Za
2 1.8.2006
13:11:54
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
2 1.8.2006
13:14:41
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Abrhana. Proti
2 1.8.2006
13:15:27
3 Hlasovanie o programe 2. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Za
2 1.8.2006
14:04:51
4 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o zložení sľubu poslancov a o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát a na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
2 1.8.2006
14:06:17
5 19 Návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 19). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
2 1.8.2006
14:07:44
6 20 Návrh na zmenu v zložení overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 20). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
2 3.8.2006
18:50:35
7 29 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 29). Hlasovanie o procedurálnom návrhu, aby sa rokovalo aj po 19.00 hod. až do skončenia rozpravy. Za
2 3.8.2006
18:59:10
8 29 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 29). Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Sabolovej, aby bola hodinová prestávka v rokovaní. Proti
2 3.8.2006
22:18:40
9 29 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 29). Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Minárika. NR SR nie je uznášaniaschopná. Neprítomný(á)
2 4.8.2006
01:46:56
10 29 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 29). Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Minárika. NR SR nie je uznášaniaschopná. Neprítomný(á)
2 4.8.2006
09:25:34
11 29 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 29). Hlasovanie o schválení Programového vyhlásenia o vyslovení dôvery vláde SR. Za
2 4.8.2006
09:28:51
12 29 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 29). Hlasovanie o návrhu zo spoločnej správy. Za
3 4.8.2006
09:52:18
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
3 4.8.2006
09:55:48
2 18 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Cabaja - vypustiť z rokovania schôdze NR SR tlač 18. Za
3 4.8.2006
09:57:17
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Kondróta na doplnenie programu schôdze NR SR o tlač 40, 41. Za
3 4.8.2006
09:58:00
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Kondróta na skrátenie lehoty prerokovania tlače 40 a 41. Za
3 4.8.2006
09:58:47
5 Hlasovanie o programe 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku. Za
3 4.8.2006
10:11:38
6 26 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 26) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
3 4.8.2006
10:13:08
7 26 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 26) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
3 4.8.2006
10:56:01
8 27 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 27) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Novotného - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Proti
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.