Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Slafkovský, Alexander Vytlačiť stránku / Print page

Za 2423
Proti 779
Zdržal(a) sa 276
Nehlasoval(a) 213
Neprítomný(á) 571
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
48 9.5.2001
15:07:50
23 Návrh na voľbu poslancov NR SR za členov výborov NR SR. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.11 hod. Za
48 9.5.2001
15:09:32
24 Návrh na voľbu poslancov NR SR za členov výborov NR SR. Hlasovanie o tom, aby sa voľba uskutočnila verejne a hlasovanie o návrhoch bolo samostatné. Za
48 9.5.2001
15:10:36
25 Návrh na voľbu poslancov NR SR za členov výborov NR SR. Hlasovanie o voľbe posl. Slafkovského za člena ÚPV NR SR. Za
48 9.5.2001
15:11:36
26 Návrh na voľbu poslancov NR SR za členov výborov NR SR. Hlasovanie o voľbe posl. Hamžíka za člena Výboru pre obranu a bezpečnosť NR SR. Za
48 9.5.2001
15:14:56
27 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o návrhu, aby sa o odvolaní a voľbe hlasovalo verejne. Za
48 9.5.2001
15:16:00
28 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o časti A a B. Za
48 9.5.2001
15:17:34
29 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Andrassyho za člena Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Za
48 9.5.2001
15:18:38
30 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Hajdúka za člena Výboru NR SR pre ľudské práva a národnosti. Nehlasoval(a)
48 9.5.2001
15:19:38
31 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Šeptáka za člena Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov. Za
48 9.5.2001
15:20:44
32 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Oravu za člena Výboru NR SR pre kontrolu činnosti SIS. Za
48 9.5.2001
15:21:48
33 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Prokopoviča za člena Výboru NR SR pre kontrolu činnosti SIS. Za
48 9.5.2001
15:22:52
34 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Petráka za člena Výboru NR SR pre kontrolu činnosti SIS. Za
48 9.5.2001
15:23:46
35 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Palka za člena Výboru NR SR pre kontrolu činnosti SIS. Za
48 9.5.2001
15:24:40
36 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Siteka za člena Výboru NR SR pre kontrolu činnosti SIS. Za
48 9.5.2001
15:25:44
37 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Lexu za člena Výboru NR SR pre kontrolu činnosti SIS. Proti
48 9.5.2001
15:26:40
38 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Kanisa za člena Výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Za
48 9.5.2001
15:27:32
39 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Jána Šimka za člena Výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Za
48 9.5.2001
15:28:26
40 851 Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR (tlač 851). Hlasovanie o voľbe posl. Rakúsa za člena Výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Za
48 9.5.2001
17:01:44
41 Prezentácia. Nehlasoval(a)
48 9.5.2001
17:02:32
42 Prezentácia. Nehlasoval(a)
48 9.5.2001
17:03:40
43 987 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení ... a zákon NR SR č. 274/1994 Z.z. o ... (tlač 987). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
48 9.5.2001
18:26:50
44 988 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v ... (tlač 988) - 1. čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
48 9.5.2001
18:27:58
45 988 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v ... (tlač 988) - 1. čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
48 10.5.2001
09:21:10
46 953 Vládny návrh zákona o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 953) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
48 10.5.2001
09:22:44
47 953 Vládny návrh zákona o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 953) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
48 10.5.2001
09:24:24
48 961 Vládny návrh zákona o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru (tlač 961) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v ddruhom čítaní. Neprítomný(á)
48 10.5.2001
09:25:48
49 961 Vládny návrh zákona o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru (tlač 961) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
48 10.5.2001
09:27:14
50 979 Vládny návrh zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 979) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
48 10.5.2001
09:29:06
51 979 Vládny návrh zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 979) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
48 10.5.2001
09:43:28
52 928 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z.z. (tlač 928) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
48 10.5.2001
09:44:46
53 928 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z.z. (tlač 928) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
48 10.5.2001
09:46:12
54 980 Návrh na vyslanie jednotky Armády SR do mierovej misie OSN UNFICYP na Cypre (tlač 980). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
48 10.5.2001
10:21:38
55 937 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, poz.fonde a poz. spoločenstvách ... (tlač 937) - 1.čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 10.24 hod. Neprítomný(á)
48 10.5.2001
10:23:14
56 937 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, poz.fonde a poz. spoločenstvách ... (tlač 937) - 1.čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
48 10.5.2001
10:24:46
57 937 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, poz.fonde a poz. spoločenstvách ... (tlač 937) - 1.čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
48 10.5.2001
11:46:28
58 970 Vládny návrh zákona o Železničnej spoločnosti akciovej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 258/1993 Z.z. o Železniciach SR v znení zákona č. 152/1997 Z.z. (tlač 970) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
48 10.5.2001
11:48:06
59 970 Vládny návrh zákona o Železničnej spoločnosti akciovej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 258/1993 Z.z. o Železniciach SR v znení zákona č. 152/1997 Z.z. (tlač 970) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
48 10.5.2001
11:50:52
60 Návrh na zmenu programu 48. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu piatich poslaneckých klubov na vypustenie bodov 30 až 47 z programu schôdze. Za
48 10.5.2001
15:28:06
61 956 Vládny návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 956) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.31 hod. Za
48 10.5.2001
15:31:32
62 Prezentácia. Nehlasoval(a)
48 10.5.2001
15:34:18
63 Prezentácia. Nehlasoval(a)
48 10.5.2001
15:38:44
64 Prezentácia. Nehlasoval(a)
48 10.5.2001
15:39:36
65 956 Vládny návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 956) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom,aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
48 10.5.2001
15:40:56
66 956 Vládny návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 956) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
48 10.5.2001
15:42:32
67 971 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ... (tlač 971) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
48 10.5.2001
15:44:08
68 971 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ... (tlač 971) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
48 11.5.2001
09:15:36
69 977 Vládny návrh zákona o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona SNR č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov (tlač 977) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
48 11.5.2001
09:17:42
70 Zmätočné hlasovanie. Za
48 11.5.2001
09:26:42
71 977 Vládny návrh zákona o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona SNR č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov (tlač 977) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
48 11.5.2001
09:28:06
72 978 Vládny návrh zákona o organizovaných zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (tlač 978) - prvé čítanie Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.