Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Finďo, Peter Vytlačiť stránku / Print page

Za 3066
Proti 526
Zdržal(a) sa 424
Nehlasoval(a) 328
Neprítomný(á) 1239
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
33 5.10.2000
17:16:26
5 Hlasovanie o návrhu, aby mohol vystúpiť v NR SR generálny prokurátor. Za
33 5.10.2000
17:18:18
6 Hlasovanie o procedurálnom návrhu, aby sa rokovalo aj po 19.00 hod. NR SR nie je uznášaniaschopná - 17.22 hod. Za
33 5.10.2000
17:19:02
7 Hlasovanie o procedurálnom návrhu, aby sa rokovalo aj po 19.00 hod. NR SR nie je uznášaniaschopná - 17.23 hod. Za
33 5.10.2000
17:53:44
8 Prezentácia. Nehlasoval(a)
33 5.10.2000
17:55:00
9 Hlasovanie o procedurálnom návrhu, aby sa rokovalo aj po 19.00 hod. Za
33 5.10.2000
17:58:28
10 Hlasovanie o návrhu posl. J. Rusnáka obmedziť dĺžku rečníckeho času k tlači 701 na 12.00 hod. Za
33 5.10.2000
22:59:16
11 701 Správa generálneho prokurátora SR o policajnom zákroku pri predvedení JUDr. Vladimíra Mečiara k vyšetrovaciemu úkonu, ktorý bol vykonaný 20. apríla 2000 v Trenčianskych Tepliciach (tlač 701). Hlasovanie o prvom pozmeňujúcom návrhu posl. Cabaja. Neprítomný(á)
33 5.10.2000
23:00:08
12 701 Správa generálneho prokurátora SR o policajnom zákroku pri predvedení JUDr. Vladimíra Mečiara k vyšetrovaciemu úkonu, ktorý bol vykonaný 20. apríla 2000 v Trenčianskych Tepliciach (tlač 701). Hlasovanie o druhom pozmeňujúcom návrhu posl. Cabaja. Neprítomný(á)
33 5.10.2000
23:01:08
13 701 Správa generálneho prokurátora SR o policajnom zákroku pri predvedení JUDr. Vladimíra Mečiara k vyšetrovaciemu úkonu, ktorý bol vykonaný 20. apríla 2000 v Trenčianskych Tepliciach (tlač 701). Hlasovanie o treťom pozmeňujúcom návrhu posl. Cabaja. Neprítomný(á)
33 5.10.2000
23:03:14
14 701 Správa generálneho prokurátora SR o policajnom zákroku pri predvedení JUDr. Vladimíra Mečiara k vyšetrovaciemu úkonu, ktorý bol vykonaný 20. apríla 2000 v Trenčianskych Tepliciach (tlač 701). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým berie na vedomie správu. Neprítomný(á)
33 5.10.2000
23:04:52
15 719 Správa o finančnej situácii v rezorte zdravotníctva a perspektíva financovania zdravotníctva do konca roka 2000 (tlač 719). Hlasovanie o návrhu na obmedzenie rozpravy k tlači 719. Za
33 5.10.2000
23:06:40
16 719 Správa o finančnej situácii v rezorte zdravotníctva a perspektíva financovania zdravotníctva do konca roka 2000 (tlač 719). Hlasovanie o návrhu na obmedzenie rozpravy k tlači 719 na 12 hodín. Za
33 6.10.2000
02:24:58
17 719 Správa o finančnej situácii v rezorte zdravotníctva a perspektíva financovania zdravotníctva do konca roka 2000 (tlač 719). NR SR nie je uznášaniaschopná - 02.27 hod. Za
33 6.10.2000
02:26:36
18 719 Správa o finančnej situácii v rezorte zdravotníctva a perspektíva financovania zdravotníctva do konca roka 2000 (tlač 719). Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu posl. Cabaja. Proti
33 6.10.2000
02:27:36
19 719 Správa o finančnej situácii v rezorte zdravotníctva a perspektíva financovania zdravotníctva do konca roka 2000 (tlač 719). NR SR nie je uznášaniaschopná - 02.31 hod. Za
33 6.10.2000
04:23:24
20 725 Správa o stave bankového sektora v SR a návrh opatrení na vytvorenie systému bezpečných bankových služieb (tlač 725). NR SR nie je uznášaniaschopná - 04.26 hod. Neprítomný(á)
33 6.10.2000
05:02:14
21 702 Správa vlády SR o plnení Programového vyhlásenia vlády SR (tlač 702). NR SR nie je uznášaniaschopná - 05.05 hod. Zdržal(a) sa
33 6.10.2000
09:05:26
22 Prezentácia. Neprítomný(á)
33 6.10.2000
09:29:12
23 Prezentácia. Neprítomný(á)
33 6.10.2000
09:33:14
24 725 Správa o stave bankového sektora v SR a návrh opatrení na vytvorenie systému bezpečných bankových služieb (tlač 725). Hlasovanie o návrhu posl. Oberhausera. Neprítomný(á)
33 6.10.2000
09:34:20
25 725 Správa o stave bankového sektora v SR a návrh opatrení na vytvorenie systému bezpečných bankových služieb (tlač 725). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
33 6.10.2000
09:36:18
26 702 Správa vlády SR o plnení Programového vyhlásenia vlády SR (tlač 702). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
33 6.10.2000
09:46:12
27 Zrušené hlasovanie. Neprítomný(á)
33 6.10.2000
09:47:36
28 719 Správa o finančnej situácii v rezorte zdravotníctva a perspektíva financovania zdravotníctva do konca roka 2000 (tlač 719). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré predložil posl. Cabaj. Neprítomný(á)
36 12.9.2000
14:17:26
17 739 Návrh na voľbu poslancov za členov výborov NR SR (tlač 739). Hlasovanie o návrhu, aby sa hlasovalo verejne. Za
36 12.9.2000
14:18:30
18 739 Návrh na voľbu poslancov za členov výborov NR SR (tlač 739). Hlasovanie o návrhu, aby posl.Šagát bol zvolený do výboru pre zdravotníctvo. Za
36 12.9.2000
14:19:28
19 739 Návrh na voľbu poslancov za členov výborov NR SR (tlač 739). Hlasovanie o návrhu, aby posl.Bajan bol zvolený do výboru pre financie, rozpočet a menu. Za
36 12.9.2000
14:20:22
20 739 Návrh na voľbu poslancov za členov výborov NR SR (tlač 739). NR SR nie je uznášaniaschopná - 14.20 hod. Za
36 12.9.2000
14:21:46
21 739 Návrh na voľbu poslancov za členov výborov NR SR (tlač 739). Hlasovanie o návrhu, aby bol posl.Finďo zvolený do výboru pre obranu a bezpečnosť. Za
36 12.9.2000
14:37:06
22 NR SR nie je uznášaniaschopná - 14.37 hod. Za
36 12.9.2000
14:39:08
23 Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu Hrušovského k zákonom, ktoré predkladá minister Harna. Neprítomný(á)
36 12.9.2000
15:01:02
24 Prezentácia. Nehlasoval(a)
36 12.9.2000
15:02:18
25 682 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č.264/1999 Z.z. (tlač 682) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.03 hod. Za
36 12.9.2000
15:03:10
26 682 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č.264/1999 Z.z. (tlač 682) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
36 12.9.2000
15:05:10
27 682 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č.264/1999 Z.z. (tlač 682) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
36 12.9.2000
15:06:48
28 663 Vládny návrh zákona o námornej plavbe (tlač 663) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
36 12.9.2000
15:08:32
29 663 Vládny návrh zákona o námornej plavbe (tlač 663) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
36 12.9.2000
15:09:52
30 591 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.153/1993 Z.z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov (tlač 591) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
36 12.9.2000
15:11:10
31 591 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.153/1993 Z.z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov (tlač 591) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
36 12.9.2000
15:22:02
32 692 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.123/1996 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 692) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášania schopná - 15.23 hod. Za
36 12.9.2000
15:23:30
33 692 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.123/1996 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 692) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
36 12.9.2000
15:24:34
34 692 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.123/1996 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 692) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
36 12.9.2000
15:54:08
35 718 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov (tlač 718) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.55 hod. Za
36 12.9.2000
15:56:30
36 718 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov (tlač 718) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.57 hod. Za
36 12.9.2000
16:32:32
37 718 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov (tlač 718) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 16.32 hod. Neprítomný(á)
36 12.9.2000
16:33:36
38 718 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov (tlač 718) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 16.33 hod. Neprítomný(á)
36 12.9.2000
16:52:02
39 Prezentácia. Za
36 12.9.2000
16:53:06
40 718 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov (tlač 718) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh prerokovaný v druhom čítaní. Za
36 12.9.2000
16:54:30
41 718 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov (tlač 718) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
36 12.9.2000
16:56:44
42 729 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností (tlač 729) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.