Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Rusnáková, Eva Vytlačiť stránku / Print page

Za 4923
Proti 1229
Zdržal(a) sa 1055
Nehlasoval(a) 338
Neprítomný(á) 1201
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
11 7.4.1999
00:00:00
1 Hlasovanie o odložení prerokovania bodu programu "Návrh uznesenia NR SR k vyhláseniu k situácii v Kosove" na piatok 9.4.1999. Za
11 7.4.1999
00:00:00
2 Hlasovanie o doplnení programu o tlači 191 a zlúčenie rozpravy s tlačou 175. Za
11 7.4.1999
00:00:00
3 Hlasovanie o zlúčení rozpravy k tlači 125, 126, 127. Za
11 7.4.1999
00:00:00
4 125 Návrh poslanca NR SR Roberta Fica na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR č.460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 125) - druhé čítanie. Hlasovanie o odložení rokovania o návrhu ústavného zákona. Neprítomný(á)
11 7.4.1999
00:00:00
5 125 Návrh poslanca NR SR Roberta Fica na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR č.460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 125) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
11 8.4.1999
00:00:00
1 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl.Orosza aby sa pokračovalo v rokovaní aj po 19.00 hodine. Za
11 8.4.1999
00:00:00
2 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl.Orosza doplniť program schôdze o novelu zákona o liekoch. Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
11 8.4.1999
00:00:00
3 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl.Orosza doplniť program schôdze o novelu zákona o liekoch. Neplatné hlasovanie. Neprítomný(á)
11 8.4.1999
00:00:00
4 132 Písomné odpovede členov vlády SR na interpelácie poslancov NR SR písomne podané predsedovi NR SR do 20.decembra 1998 (tlač 132). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým NR SR berie na vedomie písomné odpovede členov vlády SR. Neprítomný(á)
11 8.4.1999
00:00:00
5 168 Písomné odpovede členov vlády SR na interpelácie poslancov NR SR písomne podané predsedovi NR SR do 25.januára 1999 (tlač 168). Hlasovanie o návrhoch z rozpravy - posl.Slobodník a posl. Slavkovská. Proti
11 8.4.1999
00:00:00
6 168 Písomné odpovede členov vlády SR na interpelácie poslancov NR SR písomne podané predsedovi NR SR do 25.januára 1999 (tlač 168). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neplatné hlasovanie. Za
11 8.4.1999
00:00:00
7 168 Písomné odpovede členov vlády SR na interpelácie poslancov NR SR písomne podané predsedovi NR SR do 25.januára 1999 (tlač 168). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým NR SR berie na vedomie písomné odpovede členov vlády SR. Za
11 8.4.1999
00:00:00
8 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl.Gajdoša a Cupera ukončiť rokovanie o 22.00 hodine. Neprítomný(á)
11 8.4.1999
00:00:00
9 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl.Ivana Šimka obmedziť diskusné vystúpenia písomne prihlásených poslancov do rozpravy na 10 minút. Za
11 8.4.1999
00:00:00
10 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl.Ivana Šimka ukončiť rozpravu s tým že by mohli vystúpiť všetcia písomne prihlásení poslanci a tí, ktorí podajú pozmeňujúce návrhy. Za
11 8.4.1999
00:00:00
11 Procedurálny návrh posl.Gašparoviča, aby mohol posl.Lexa vystúpiť v dĺžke 30 minút. Za
11 9.4.1999
02:14:18
12 175 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 175) (tlač 191). Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu - posl.Aibeková. Proti
11 9.4.1999
02:15:46
13 175 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 175) (tlač 191). Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu - posl.Benčat. Proti
11 9.4.1999
02:17:32
14 175 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 175) (tlač 191). Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu - posl.Kandráč. Proti
11 9.4.1999
02:18:40
15 175 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 175) (tlač 191). Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu - posl.Brňák. Proti
11 9.4.1999
02:20:48
16 175 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 175) (tlač 191). Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu - posl.Cabaj 1.návrh. Proti
11 9.4.1999
02:21:52
17 175 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 175) (tlač 191). Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu - posl.Cabaj 2.návrh. Proti
11 9.4.1999
02:22:56
18 175 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 175) (tlač 191). Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu - posl.Cabaj 3.návrh. Proti
11 9.4.1999
02:23:58
19 175 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 175) (tlač 191). Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu - posl.Cabaj 4.návrh. Proti
11 9.4.1999
02:25:00
20 175 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 175) (tlač 191). Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu - posl.Cabaj 5.návrh. Proti
11 9.4.1999
02:25:58
21 175 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 175) (tlač 191). Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu - posl.Cabaj 6.návrh. Proti
11 9.4.1999
02:27:04
22 175 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 175) (tlač 191). Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu - posl.Cabaj 7.návrh. Proti
11 9.4.1999
02:28:22
23 175 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 175) (tlač 191). Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu - posl.Tóthová. Proti
11 9.4.1999
02:30:42
24 175 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 175). Hlasovanie o návrhu uznesenia k prílohe č.1 - zavlečenie do cudziny a lúpež. Za
11 9.4.1999
02:34:02
25 175 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 175). Hlasovanie o návrhu uznesenia k prílohe č.2 - neoznámenie krádeže motorového vozidla. Za
11 9.4.1999
02:36:08
26 175 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 175). Hlasovanie o návrhu uznesenia k prílohe č.3 - fingovaná kúpa triptychu. Za
11 9.4.1999
02:39:28
27 175 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 175). Hlasovanie o návrhu uznesenia k prílohe č.4 - nezbavenie mlčanlivosti prezidenta SR. Za
11 9.4.1999
02:41:46
28 175 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 175). Hlasovanie o návrhu uznesenia k prílohe č.5 - neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla. Za
11 9.4.1999
02:43:34
29 175 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 175). Hlasovanie o návrhu uznesenia k prílohe č.6 - umiestnenie nástražných výbušných systémov. Za
11 9.4.1999
02:46:02
30 191 Správa mandátového a imunitného výboru NR SR o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa... o vydanie súhlasu NR SR na trestné stíhanie poslanca NR SR (tlač 191). Hlasovanie o návrhu uznesenia - monitorovacie zariadenie. Za
11 9.4.1999
10:18:08
31 Hlasovanie o zaradení bodu do programu 11.schôdze - Návrh na voľbu člena Rozhlasovej rady. Neprítomný(á)
11 9.4.1999
10:24:38
32 194 Návrh na voľbu člena Rozhlasovej rady (tlač 194). Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba uskutočnila verejne. Neprítomný(á)
11 9.4.1999
10:26:42
33 194 Návrh na voľbu člena Rozhlasovej rady (tlač 194). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
11 14.4.1999
09:53:02
1 Návrh Zahraničného výboru NR SR na prijatie uznesenia NR k Vyhláseniu NR SR k situácii v Kosove-tlač 192. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Hudec 1.návrh. Proti
11 14.4.1999
09:54:12
2 Návrh Zahraničného výboru NR SR na prijatie uznesenia NR k Vyhláseniu NR SR k situácii v Kosove-tlač 192. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Hudec 2.návrh. Proti
11 14.4.1999
09:55:06
3 Návrh Zahraničného výboru NR SR na prijatie uznesenia NR k Vyhláseniu NR SR k situácii v Kosove-tlač 192. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Sitek 1.návrh. Nehlasoval(a)
11 14.4.1999
09:55:54
4 Návrh Zahraničného výboru NR SR na prijatie uznesenia NR k Vyhláseniu NR SR k situácii v Kosove-tlač 192. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Sitek 2.návrh. Proti
11 14.4.1999
09:56:40
5 Návrh Zahraničného výboru NR SR na prijatie uznesenia NR k Vyhláseniu NR SR k situácii v Kosove-tlač 192. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Sitek 3.návrh. Proti
11 14.4.1999
09:57:42
6 Návrh Zahraničného výboru NR SR na prijatie uznesenia NR k Vyhláseniu NR SR k situácii v Kosove-tlač 192. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Aibeková a Belohorská. Proti
11 14.4.1999
09:59:18
7 Návrh Zahraničného výboru NR SR na prijatie uznesenia NR k Vyhláseniu NR SR k situácii v Kosove-tlač 192. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Malíková. Proti
11 14.4.1999
10:01:24
8 Návrh Zahraničného výboru NR SR na prijatie uznesenia NR k Vyhláseniu NR SR k situácii v Kosove-tlač 192. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Húska. Proti
11 14.4.1999
10:02:32
9 Návrh Zahraničného výboru NR SR na prijatie uznesenia NR k Vyhláseniu NR SR k situácii v Kosove-tlač 192. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Brňák. Proti
11 14.4.1999
10:03:28
10 Návrh Zahraničného výboru NR SR na prijatie uznesenia NR k Vyhláseniu NR SR k situácii v Kosove-tlač 192. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Tuchyňa. Za
11 14.4.1999
10:05:12
11 Návrh Zahraničného výboru NR SR na prijatie uznesenia NR k Vyhláseniu NR SR k situácii v Kosove-tlač 192. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Gašparovič. Proti
11 14.4.1999
10:06:36
12 Návrh Zahraničného výboru NR SR na prijatie uznesenia NR k Vyhláseniu NR SR k situácii v Kosove-tlač 192. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.