Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Palko, Vladimír Vytlačiť stránku / Print page

Za 4577
Proti 1571
Zdržal(a) sa 761
Nehlasoval(a) 412
Neprítomný(á) 2387
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
1 29.10.1998
00:00:00
16 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o verejnej voľbe členov výborov. Za
1 29.10.1998
00:00:00
17 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Ústavnoprávneho výboru. Za
1 29.10.1998
00:00:00
18 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre financie, rozpočet a menu. Za
1 29.10.1998
00:00:00
19 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Za
1 29.10.1998
00:00:00
20 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Pôdohospodárskeho výboru. Za
1 29.10.1998
00:00:00
21 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre verejnú správu. Za
1 29.10.1998
00:00:00
22 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre sociálne veci a bývanie. Za
1 29.10.1998
00:00:00
23 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre zdravotníctvo. Za
1 29.10.1998
00:00:00
24 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o procedurálnom návrhu p.Kováča, aby sa o členoch Výboru pre obranu a bezpečnosť hlasovalo osobitne. Za
1 29.10.1998
00:00:00
25 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Andrejčák Za
1 29.10.1998
00:00:00
26 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Gajdoš. Za
1 29.10.1998
00:00:00
27 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Michalovová. Za
1 29.10.1998
00:00:00
28 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Langoš. Za
1 29.10.1998
00:00:00
29 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Ošváth. Za
1 29.10.1998
00:00:00
30 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Kanis. Za
1 29.10.1998
00:00:00
31 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Tuchyňa. Za
1 29.10.1998
00:00:00
32 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Csáky. Za
1 29.10.1998
00:00:00
33 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Slota. Nehlasoval(a)
1 29.10.1998
00:00:00
34 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Škorvánek. Za
1 29.10.1998
00:00:00
35 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Malchárek. Za
1 29.10.1998
00:00:00
36 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o zaradení do Výboru pre obranu a bezpečnosť: p.Lexa. Proti
1 29.10.1998
00:00:00
37 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Zahraničného výboru. Za
1 29.10.1998
00:00:00
38 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Za
1 29.10.1998
00:00:00
39 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre kultúru a médiá. Za
1 29.10.1998
00:00:00
40 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre životné prostredie a ochranu prírody. Za
1 29.10.1998
00:00:00
41 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre ľudské práva a národnosti. Za
1 29.10.1998
00:00:00
42 Voľba ďalších členov výborov NR SR. Hlasovanie o členoch Výboru pre európsku integráciu. Za
1 29.10.1998
00:00:00
43 Hlasovanie o zriadení Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS. Za
1 29.10.1998
00:00:00
44 Zriadenie Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS Hlasovanie o počte členov výboru. Za
1 29.10.1998
00:00:00
45 Zriadenie Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a určenie počtu členov. Za
1 29.10.1998
00:00:00
46 Hlasovanie o zlúčení rozpravy k bodom programu 19 a 20 - voľba predsedu výboru pre kontrolu SIS a pre kontrolu Vojenského spravodajstva. Neprítomný(á)
1 29.10.1998
00:00:00
47 Hlasovanie o procedurálnom návrhu p.Orosza, aby sa o členoch Výboru pre kontrolu SIS hlasovalo osobitne. Za
1 29.10.1998
00:00:00
48 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Gašparovič. Za
1 29.10.1998
00:00:00
49 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Michalovová. Za
1 29.10.1998
00:00:00
50 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Budaj. Za
1 29.10.1998
00:00:00
51 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Palko. Za
1 29.10.1998
00:00:00
52 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Zajac. Za
1 29.10.1998
00:00:00
53 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Fajč. Za
1 29.10.1998
00:00:00
54 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Kanis. Za
1 29.10.1998
00:00:00
55 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Köteles. Za
1 29.10.1998
00:00:00
56 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Schuster. Za
1 29.10.1998
00:00:00
57 19 Voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS (tlač 19). Hlasovanie o zaradení za člena výboru: p.Lexa. Proti
1 29.10.1998
00:00:00
58 Hlasovanie o ďaľších členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Za
1 29.10.1998
12:18:04
1 Hlasovanie o uznesení o neuplatňovaní mandátov poslancov a o vzdaní sa funkcie poslanca NR SR a nastúpení náhradníkov. Za
1 29.10.1998
12:31:06
2 1 Volebný priadok o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi NR SR II.v.o. (tlač 1) Hlasovanie o uznesení ako o celku. Za
1 29.10.1998
12:34:26
3 2 Voľba overovateľov NR SR (tlač 2). Rozhodnutie o verejnom hlasovaní. Za
1 29.10.1998
12:35:50
4 2 Voľba overovateľov NR SR (tlač 2). Hlasovanie o kandidátoch na overovateľov v zmysle predloženej tlači. Za
1 29.10.1998
12:39:52
5 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru NR SR. (tlač 3) Hlasovanie o uznesení. Za
1 29.10.1998
12:42:26
6 3 Určenie počtu členov Mandátového a imunitného výboru NR SR. (tlač 3) Hlasovanie o návrhu na 19 členov výboru. Za
1 29.10.1998
12:44:18
7 4 Zriadenie Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov a určenie počtu členov (tlač 4). Hlasovanie o uznesení k zriadeniu a určenie počtu 19 členov. Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.