Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 48 
Dátum a čas 11. 5. 2001 09:15 
Číslo hlasovania 69 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona SNR č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov (tlač 977) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
Prítomní 101
Hlasujúcich 96
[Z] Za hlasovalo 95
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 1
[N] Nehlasovalo 5
[0] Neprítomní 49Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.