Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 41 
Dátum a čas 31. 10. 2000 16:54 
Číslo hlasovania 219 
Názov hlasovania Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o Komore ekológov (tlač 733) - druhé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.58 hod.
Prítomní 72
Hlasujúcich 70
[Z] Za hlasovalo 67
[P] Proti hlasovalo 2
[?] Zdržalo sa hlasovania 1
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 78
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.