Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 77 
Dátum a čas 15. 11. 2022 18:42 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Prezentácia č. 2
Výsledok hlasovania Parlament nebol uznášaniaschopný
Prítomní 53
Hlasujúcich 4
[Z] Za hlasovalo 1
[P] Proti hlasovalo 2
[?] Zdržalo sa hlasovania 1
[N] Nehlasovalo 49
[0] Neprítomní 97Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.