Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 65 
Dátum a čas 26. 4. 2022 13:43 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov. Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 121
Hlasujúcich 120
[Z] Za hlasovalo 80
[P] Proti hlasovalo 7
[?] Zdržalo sa hlasovania 33
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 27Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.