Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 60 
Dátum a čas 23. 3. 2022 17:19 
Číslo hlasovania 177 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony (tlač 822) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Habánik, bod 8.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 132
Hlasujúcich 132
[Z] Za hlasovalo 44
[P] Proti hlasovalo 1
[?] Zdržalo sa hlasovania 87
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 18


Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.