Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 55 
Dátum a čas 2. 2. 2022 17:37 
Číslo hlasovania 52 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony (tlač 822) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 121
Hlasujúcich 121
[Z] Za hlasovalo 81
[P] Proti hlasovalo 40
[?] Zdržalo sa hlasovania 0
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 29


Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.