Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 51 
Dátum a čas 2. 12. 2021 17:17 
Číslo hlasovania 165 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 686) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Dostál a Vetrák.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 146
Hlasujúcich 145
[Z] Za hlasovalo 90
[P] Proti hlasovalo 16
[?] Zdržalo sa hlasovania 39
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 4


Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.