Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 40 
Dátum a čas 23. 9. 2021 11:09 
Číslo hlasovania 104 
Názov hlasovania Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava URBANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 618) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Hatrákovej, vrátiť návrh zákona na dopracovanie.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 130
Hlasujúcich 130
[Z] Za hlasovalo 82
[P] Proti hlasovalo 46
[?] Zdržalo sa hlasovania 2
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 20


Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.