Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 36 
Dátum a čas 25. 7. 2021 10:19 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Prezentácia č. 1
Výsledok hlasovania Parlament nebol uznášaniaschopný
Prítomní 63
Hlasujúcich 6
[Z] Za hlasovalo 6
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 0
[N] Nehlasovalo 57
[0] Neprítomní 87

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.