Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 35 
Dátum a čas 24. 7. 2021 19:47 
Číslo hlasovania 21 
Názov hlasovania Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. R. Fico. NR SR nie je uznášaniaschopná.
Výsledok hlasovania Parlament nebol uznášaniaschopný
Prítomní 54
Hlasujúcich 51
[Z] Za hlasovalo 46
[P] Proti hlasovalo 5
[?] Zdržalo sa hlasovania 0
[N] Nehlasovalo 3
[0] Neprítomní 96

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.