Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 35 
Dátum a čas 23. 7. 2021 14:26 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 622). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 111
Hlasujúcich 111
[Z] Za hlasovalo 80
[P] Proti hlasovalo 25
[?] Zdržalo sa hlasovania 6
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 39

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.