Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 23 
Dátum a čas 26. 1. 2021 17:23 
Číslo hlasovania 24 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. (tlač 327) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 118
Hlasujúcich 118
[Z] Za hlasovalo 83
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 35
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 32

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.