Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 12 
Dátum a čas 25. 9. 2020 12:27 
Číslo hlasovania 152 
Názov hlasovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 155) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 119
Hlasujúcich 119
[Z] Za hlasovalo 94
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 25
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 31

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.