Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 53 
Dátum a čas 4. 12. 2019 11:22 
Číslo hlasovania 139 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1610) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 3 a 5 až 13.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 134
Hlasujúcich 124
[Z] Za hlasovalo 74
[P] Proti hlasovalo 1
[?] Zdržalo sa hlasovania 49
[N] Nehlasovalo 10
[0] Neprítomní 16
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.