Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 53 
Dátum a čas 27. 11. 2019 11:26 
Číslo hlasovania 42 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1 až 9, 11, 12, 13 a 15.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 141
Hlasujúcich 135
[Z] Za hlasovalo 76
[P] Proti hlasovalo 20
[?] Zdržalo sa hlasovania 39
[N] Nehlasovalo 6
[0] Neprítomní 9
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.