Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 53 
Dátum a čas 26. 11. 2019 17:14 
Číslo hlasovania 22 
Názov hlasovania Zákon zo 17. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1789) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 148
Hlasujúcich 147
[Z] Za hlasovalo 69
[P] Proti hlasovalo 55
[?] Zdržalo sa hlasovania 23
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 2
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.