Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 31 
Dátum a čas 10. 5. 2018 11:20 
Číslo hlasovania 30 
Názov hlasovania Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie (tlač 926) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 145
Hlasujúcich 144
[Z] Za hlasovalo 130
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 14
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 5
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.