Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 31 
Dátum a čas 10. 5. 2018 11:09 
Číslo hlasovania 22 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 937) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 144
Hlasujúcich 142
[Z] Za hlasovalo 125
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 17
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 6
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.