Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 25 
Dátum a čas 21. 12. 2017 16:53 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Zákon zo 6. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805) – tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 124
Hlasujúcich 124
[Z] Za hlasovalo 78
[P] Proti hlasovalo 46
[?] Zdržalo sa hlasovania 0
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 26
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.