Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 21 
Dátum a čas 12. 10. 2017 11:41 
Číslo hlasovania 95 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 649) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 10.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 139
Hlasujúcich 139
[Z] Za hlasovalo 2
[P] Proti hlasovalo 67
[?] Zdržalo sa hlasovania 70
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 11
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.