Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 14 
Dátum a čas 23. 3. 2017 11:16 
Číslo hlasovania 43 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Zimenová.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 142
Hlasujúcich 142
[Z] Za hlasovalo 128
[P] Proti hlasovalo 12
[?] Zdržalo sa hlasovania 2
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 8
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.