Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 58 
Dátum a čas 15. 12. 2015 15:09 
Číslo hlasovania 490 
Názov hlasovania Zákon z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou slovenskej republiky (tlač 1866) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 119
Hlasujúcich 117
[Z] Za hlasovalo 111
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 6
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 31Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.