Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 17 
Dátum a čas 29. 6. 1999 00:00 
Číslo hlasovania 39 
Názov hlasovania Návrh poslanca NR SR RobertaFica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 201) - druhé čítanie. Hlasovanie bodoch zo spoločnej správy - body 1,2,3 a 4
Prítomní 102
Hlasujúcich 101
[Z] Za hlasovalo 92
[P] Proti hlasovalo 1
[?] Zdržalo sa hlasovania 8
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 48
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.