Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 54 
Dátum a čas 23. 9. 2015 17:14 
Číslo hlasovania 151 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1562) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 1.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 129
Hlasujúcich 125
[Z] Za hlasovalo 101
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 24
[N] Nehlasovalo 4
[0] Neprítomní 21Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.