Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 51 
Dátum a čas 21. 5. 2015 11:18 
Číslo hlasovania 165 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok (tlač 1333) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Susko.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 135
Hlasujúcich 135
[Z] Za hlasovalo 82
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 53
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 15Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.