Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 29 
Dátum a čas 28. 1. 2014 17:10 
Číslo hlasovania 22 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 617) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 24.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 144
Hlasujúcich 144
[Z] Za hlasovalo 1
[P] Proti hlasovalo 84
[?] Zdržalo sa hlasovania 59
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 6


















Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.