Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 2 
Dátum a čas 4. 11. 1998 17:51 
Číslo hlasovania 15 
Názov hlasovania Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ... (tlač 27) - 3.čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
Prítomní 134
Hlasujúcich 134
[Z] Za hlasovalo 91
[P] Proti hlasovalo 31
[?] Zdržalo sa hlasovania 12
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 16

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.