Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 8 
Dátum a čas 17. 10. 2012 17:23 
Číslo hlasovania 43 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 193) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1, 2, 3 a 4.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 141
Hlasujúcich 141
[Z] Za hlasovalo 138
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 3
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 9

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.