Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 24 
Dátum a čas 19. 10. 2011 11:12 
Číslo hlasovania 49 
Názov hlasovania Neplatné hlasovanie.
Výsledok hlasovania Parlament nebol uznášaniaschopný
Prítomní 7
Hlasujúcich 5
[Z] Za hlasovalo 3
[P] Proti hlasovalo 1
[?] Zdržalo sa hlasovania 1
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 143

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.