Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 22 
Dátum a čas 11. 11. 1999 00:00 
Číslo hlasovania 325 
Názov hlasovania Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike 1999 (tlač 365). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Topoli.
Prítomní 104
Hlasujúcich 103
[Z] Za hlasovalo 30
[P] Proti hlasovalo 25
[?] Zdržalo sa hlasovania 48
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 46
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.