Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 22 
Dátum a čas 10. 11. 1999 00:00 
Číslo hlasovania 308 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách a ktorým sa mení zákon NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ... (tlač 419) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie.
Prítomní 80
Hlasujúcich 80
[Z] Za hlasovalo 79
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 1
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 70
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.