Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

12345678910...»
 
5. 12. 2019 17:56:58 - 17:58:59 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1829 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem všetkým trom kolegom za reakcie.
Pán poslanec Pčolinský, vďaka za tú aktualizáciu o stave prítomných zvolávateľov a podporovateľov schôdze. V prípade, že sa ešte niekto prihlási do rozpravy, tak dúfam, že budete pokračovať a budete nás informovať. Najmä by ma teda zaujímalo, že či pán poslanec Fico, ktorý je podpísaný pod návrhom na zvolanie, na zvolanie schôdze. Alebo je to podpis podobný Robertovi Ficovi? No neviem. Neviem, to u Roberta Fica nikdy nie je isté, že či tu je prítomný, lebo takto by sa, tak to by sa tak patrilo. A teraz som si uvedomil, že toto je vlastne unikátna schôdza, že možno prvýkrát v histórii Národnej rady sa koná zasadnutie Národnej rady na základe iniciatívy skupiny poslancov a ten návrh podpísal poslanec, o ktorom sme sa práve v tento deň dozvedeli, že je trestne stíhaný a že bol obvinený. Takže predsa je len dnešná schôdza čímsi unikátna.
Pán poslanec Klus, no mňa by to tiež zaujímalo, čo sa mohlo stať a ako je možné takto dramaticky zmeniť názor za 24 hodín. Lebo to uznesenie je rovnaké, SMER je rovnaký, SNS je rovnaká, zlato je rovnaké. Ale včera neboli "za", dneska boli "za". Tak možnože to nejako vysvetlia a povedia nám, že prečo takto zmenili názor.
Pán poslanec Heger, no, áno, rozvíjam tú myšlienku, že by pán Fico mohol poslať e-mail pánu Kažimírovi a že by to malo väčšiu váhu, len by to potom nebolo publikované. Aj keď teda v dnešnej dobe možnože nejaké iné komunikačné prostriedky cez Threemu alebo cez Viber, keby napísal, tak to už v tejto kočnerovskej koalícii možno by bolo primeranejšie.
5. 12. 2019 17:28:25 - 17:29:50 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1829 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Pán poslanec Heger, ja na rozdiel od pána poslanca Muňka zdieľam tvoje pochybnosti a tvoje obavy, že čo tu s tým zlatom budeme robiť, pretože ja som si na rozdiel od neho prečítal aj ten návrh uznesenia, hoci som proti nemu hlasoval. A v tom návrhu uznesenia sa hovorí, že žiada národnú banku, aby prijala všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré budú v čo najkratšom čase viesť k návratu investičného, banka, z Bank of England na územie Slovenskej republiky. Ja teda sa veľmi teším, že Európska centrálna banka sa čoskoro chystá premiestniť na územie Slovenskej republiky a z Bratislavy bude finančné, finančné centrum a bankové centrum a budeme konkurovať Londýnu a ďalším.
No a len ma teda trocha zaráža tvoj pesimizmus, ako by si štyri roky nebol poslancom, lebo toto je úplne bežné, že koalícia s niečím príde a veľmi stručne to tu prednesú, no a potom sa pôjdu pochváliť na tlačovku, ale v parlamente diskutovať nebudú, hoci ja ešte stále nestrácam nádej a ešte tak ako tajne dúfam, že pán poslanec Nemky by možno v záverečnom slove nám mohol nejako vysvetliť, že ako to vlastne myslia, trochu bližšie by k tomu niečo mohol povedať. Záverečné slovo to podľa mňa istí.
5. 12. 2019 10:37:35 - 10:39:35 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1823 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Pán poslanec Heger, v jednej veci úplne súhlasím, v druhej veci čiastočne nesúhlasím. Úplne súhlasím v tom, že bol tu priestor na normálne legislatívne konanie. My by sme pokojne prišli v januári na jednodňovú alebo dvojdňovú schôdzu, na ktorej by sme to dokončili, a dovtedy by bol naozaj aspoň aký-taký priestor, aj keď nie ten, nie ten štandardný priestor s medzirezortným pripomienkovým konaním, ale bol by priestor na to, aby boli prediskutované aj možné pozmeňujúce návrhy, aby boli, aby boli doladené. Myslím, že aj keby v tejto chvíli pán minister povedal, že počká, tak určite by sme my prišli na tú schôdzu a verím, že 76 poslancov by sa našlo, čo by v januári prišlo a hlasovalo o tom.
A druhá vec, v ktorej ale čiastočne nesúhlasím, že ja si nemyslím, že podstata problému je, že koľko dostanú tí sudcovia a prokurátorovi v karanténe vyplatené, či to má byť 70, 80, 30, či to majú vracať alebo sa im bude doplácať. Pozastavenie výkonu funkcie je primárne opatrenie, ktoré má slúžiť k tomu, aby sudca alebo prokurátor, u ktorého je podozrenie, že sa dopustil konania, ktoré bude mať za následok, že už nebude sudcom alebo prokurátorom, ale zatiaľ to nie je preukázané, nemohol vykonávať funkciu sudcu alebo prokurátora, nemohol byť ako Dobroslav Trnka prokurátorom Generálnej prokuratúry alebo ako mnohí sudcovia ešte stále súdiť a rozhodovať o, o veciach. To je, to je na tom to dôležité. Samozrejme, že áno, no tak môžme sa baviť, že aká má byť výška náhrady, keď je, keď má pozastavený výkon funkcie, ale, ale to určite nie je podstata problému. Podstata problému je dostať týchto ľudí mimo systém.
5. 12. 2019 9:35:49 - 9:37:49 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1823 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem, pán poslanec Baránik. Ako si povedal, aj symboly sú dôležité. Asi nikto nesľubuje od tohto návrhu zákona, či už prejde v takej podobe, ako s ním prišlo ministerstvo, alebo, alebo v upravenej podobe, doplnenej v zmysle pozmeňovákov, alebo, naopak, zostručnenej. A asi nikto nesľubuje, že takýto zákon môže vyriešiť všetky problémy súdnictva, alebo, že môže nejako zásadne očistiť, očistiť súdnictvo. A to, čo môže, naozaj je skôr v rovine, v rovine symbolickej alebo v rovine nejakého vytvorenia podmienok, či už ide o stransparentnenie rozhodovania Súdnej rady v personálnych otázkach, alebo, alebo o teda vytvorenie priestoru pre, pre pozastavenie výkonu funkcie sudcom, ktorí sú očividne nehodní, aj keď zatiaľ na to neexistujú, neexistujú dôkazy.
A myslím si, že práve z tohto dôvodu, že nejde o zásadnú systémovú zmenu, ale ide o veci, ktoré majú skôr ten, ten symbolický rozmer, ktorý, ako si povedal, je dôležitý a môže mať aj praktický význam, tak aj ten pozmeňujúci návrh, ktorý si predniesol a ktorý predkladáme spolu aj s pánom poslancom Zsoltom Simonom, ide presne tým istým smerom. Samotná skutočnosť, že bude možné zverejňovať tvár sudcu, nebude automaticky znamenať, že, že sudcovia sa začnú správať zodpovednejšie a žiadny zo sudcov už sa nenechá skorumpovať a bude rozhodovať len zákonne, ale áno, je to nejaké symbolické vytváranie tlaku a je dôležité a myslím si, že je to v súlade... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
4. 12. 2019 19:11:56 - 19:13:47 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
149.
Pani poslankyňa Petrík, no asi ťa trochu sklamem, ale bude zbytočné, aby si dávala procedurálny návrh, aby to posudzoval ústavnoprávny výbor, pretože nie je to v rozpore s rokovacím poriadkom. (Reakcia z pléna.) Rokovací poriadok rieši akurát predkladanie, nevykrikujte tu, prosím, rokovací poriadok rieši predkladanie nových návrhov zákonov... (reakcia z pléna); poprosím nejaký, pridať nejaký čas; ... predkladanie nových návrhov zákonov v lehote šiestich mesiacov, nerieši predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Už sme tu mali prípad, keď SaS navrhla zrušiť daň zo straty, ktorú zaviedla druhá Ficova vláda, neprešlo to, potom na nejakej ďalšej schôdzi to navrhla SNS, upozornil som na to, tak SNS svoj návrh stiahla, lebo teda zjavne bol podaný v tej istej veci a nebola dodržaná šesťmesačná lehota, ale na tej istej schôdzi to SNS presadila cez nejaký pozmeňujúci návrh. Čiže nie je to v poriadku, ale, ale nie je to ani v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku. Takže to by bola, to by bola zbytočná cesta.
Ale to čo, to, čo chcem povedať, že keby SNS predložila svoj návrh v takej verzii, ako bude tá výsledná, do ktorej sa dostane po, po schválení tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý teraz predniesla pani poslankyňa Smolíková, no tak to by som bol veľmi zvedavý, ako by ten ústavnoprávny výbor rozhodol, lebo, lebo to už by asi konštatoval, že to je v tej istej veci, a niektorí kolegovia poslanci už vtedy, keď sme o tom rokovali, upozorňovali na to, že v druhom čítaní sa tam pozmeňujúcimi návrhmi dostanú tie isté veci, ktoré boli v zákone, o ktorom sa rokovalo a ktorý, ktorý nebol schválený.
4. 12. 2019 18:11:27 - 18:13:27 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
101.
Pani poslankyňa Smolíková, no, nezávidím vám, že to tu musíte takto čítať, ale tak sama ste si strojcom svojho osudu.
Ja by som rád pripomenul, že bol v parlamente návrh, ktorý predložilo OĽANO a ktorý bol o veľmi podobných veciach, ako je váš návrh a ako váš návrh ešte len bude, keď bude schválený tento pozmeňujúci návrh. Slovenská národná strana prišla s vlastným návrhom a od začiatku boli pochybnosti, že či uplynula šesťmesačná lehota, či to nie je zákon v tej istej veci. Ústavnoprávny výbor rozhodol, že to nie je v tej istej veci, rozhodol hlasovaním tak, ako dokáže ústavnoprávny výbor rozhodnúť, že tri a pol roka právnej praxe je pätnásť rokov; v poriadku. Na predchádzajúcej schôdzi bol ten návrh posunutý do druhého čítania a od začiatku bolo jasné, že príde pozmeňovák, ktorým sa ten návrh úplne prekope. Prišiel, neprišiel vopred, neprišiel na výbore, neprišiel ani v predstihu na tejto schôdzi. Na poslednú chvíľu ste predložili včera rozsiahly pozmeňujúci návrh, niekoľkonásobne rozsiahlejší ako celý pôvodný návrh zákona. Pracovali ste na ňom celé týždne, predložili ste ho až včera, aj ste ho zverejnili včera. Ostatní poslanci aj verejnosť mali možnosť až včera sa s ním oboznámiť. A na druhý deň ho meníte a prichádzate s iným návrhom, z ktorého vypúšťate tie najkritizovanejšie ustanovenia, povinnosť informovať otca a tabletky "po" iba na predpis, tak ako ste z toho pôvodného návrhu vypustili dopplera. Ani to ste nemali pripravené, ani ten pozmeňovák ste nemali pripravený. A presne takto sa to nemá robiť. Ak by včera bola kratšia rozprava, ak by sa menej kolegov zapojilo do rozpravy, tak ste to možno už o piatej odhlasovali aj s tým pozmeňovákom, s ktorým dnes ani vy nie ste stotožnení, lebo ste ho stiahli a úplne ho meníte. Takto sa to robiť nemá! (Potlesk.)
4. 12. 2019 14:30:30 - 14:32:31 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1823 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem obom kolegom za reakcie. No, je, hovorili sme o tom už v tej predchádzajúcej rozprave. Ja si naozaj teda nemyslím, že si chce pán minister pripraviť pôdu na nejaké šikanovanie sudcov, ako to bolo za Harabina, teraz sme, sme už niekde inde. Tu akože nechcem spochybňovať dobrý úmysel, aby som, aby som to takto povedal. Len je legitímne sa baviť o tých rizikách, lebo zákony majú byť písané aj do zlého počasia, nielen, nielen do dobrého počasia a mali by počítať aj so situáciou, že sa tu vrátia časy, keď bol, keď bol Harabin predsedom Súdnej rady a mal väčšinu v Súdnej rade. A v tej situácii sa mi zdá napríklad to ustanovenie zneužiteľné, aj keď, aj keď to možno nie je že akútna hrozba teraz, že teraz by sa to možno použilo proti tým nehodným sudcom a nehodným, nehodným prokurátorom, ale zasa keby takouto právomocou disponoval napríklad Dobroslav Trnka ako generálny prokurátor, tak by to bol, by to bol problém.
Ale to, o čom som ja hovoril a na čo by som teda rád poznal odpoveď, lebo zatiaľ mi stále nie je jasná odpoveď, že aký to bude mať význam, to dočasné pozastavenie – ja teda predpokladám, že pán minister odpovie na to – v situácii, keď, keď sa nevedie alebo ani sa nepredpokladá, že by sa dalo niečo preukázať a že by mohlo byť vedené trestné stíhanie alebo disciplinárne, disciplinárne stíhanie, lebo inak je to potom naozaj niečo také, ako hovorila pani poslankyňa Zemanová, že nejaká ročná karanténa, bude poberať 80 % platu, nebude musieť nič robiť. Potom mu bude doplatených aj tých ďalších 20 %, vráti sa a čo bude s jeho, čo bude s jeho prípadmi, no to tiež je otázka, ktorá by ma zaujímala.
4. 12. 2019 11:08:48 - 11:10:18 53. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1824 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Pán poslanec Beblavý, no ja som teda šokovaný, ty si naozaj myslíš, že by nám tu vláda predkladala niečo také, čomu sama neverí a že by nás vedome zavádzala? Že, že skutočným dôvodom je, že to dávajú kvôli chaosu, ktorý vyrobili s minimálnymi dôchodkami na predchádzajúcej schôdzi a tvrdili by nám, že tým riešia problém ošetrovného? To teda, tak ja som síce opozičný poslanec, nedôverujem vláde a neverím im ani nos medzi očami, ale zasa že by, že by takto klamali, no to sa mi nechce veriť. A ja teda dúfam, že, že pán minister sa bude ešte v rozprave, čo by som uvítal, aby bola možnosť reagovať, alebo, alebo aspoň teda v záverečnom slove k tomu vyjadrí, a teda vyvráti tie pochybnosti, ktoré ty máš, že by vláda mohla takto vedome zavádzať parlament.
Druhá vec, ktorú by som chcel povedať v reakcii na, na tvoje vystúpenie, je, že tak ja som možno naivný, ale ty sa mi zdáš taký prehnaný optimista, keď hovoríš o nejakých dvadsiatich štyroch alebo štyridsiatich ôsmich hodinách. Podľa mňa ten zámer je, aby sme to mali do večera sfúknuté a odhlasované vo všetkých troch čítaniach.
4. 12. 2019 10:54:31 - 10:56:32 53. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1824 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem za reakciu, pán poslanec Beblavý. No, samozrejme, že ja predpokladám, že pán minister a vláda myslia vážne to, čo nám, to, čo nám tu predkladajú, a keď, keď tvrdia, že dôvodom na skrátené legislatívne konanie je potreba riešenia problémov ošetrovania osôb v prirodzenom prostredí, tak asi, asi to myslia vážne alebo sa tak aspoň, aspoň tvária. No ak by, ak by to odôvodňovali tým, že treba riešiť chaos v súvislosti so zavádzaním minimálnych dôchodkov, ktorý si sami vyrobili na predchádzajúcej schôdzi, tak to by možno bolo také autentickejšie zdôvodnenie a možnože, možnože ten pocit naliehavosti by tam, by tam bol, bol silnejší, lebo teda ak nejaký chaos vyrobili a teraz môžu s tým vzniknúť nejaké reálne problémy, tak to by aspoň znelo vierohodnejšie.
Len opakujem, sme v bode návrh na skrátené legislatívne, legislatívne konanie a hroziaci chaos vyznieva vierohodnejší dôvod pre, pre skrátenie legislatívneho konania, ako to, čo máme napísané v tom návrhu a to, čo nám tu pán minister odprezentoval. Tak ja som sa snažil dopátrať, že čo je skutočný, skutočný dôvod a v rámci, v rámci toho, čo, čo vláda schválila a čo tu pán minister, minister odprezentoval, lebo teda očakávam, že vláda bude uvádzať skutočné, nie fiktívne dôvody, pre ktoré by mali byť nejaké návrhy prerokované v skrátenom legislatívnom konaní.
4. 12. 2019 10:33:06 - 10:34:20 53. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1816 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Pán poslanec Beblavý, no, ja by som neočakával, že niekto z tejto vlády prijme zodpovednosť inak, ako keď musí. Tú zodpovednosť budú musieť vyvodiť až voliči 29. februára budúceho roku vo voľbách, a teda dúfam, že ju vyvodia a bude, bude to vyvodenie zodpovednosti aj za to, čo sa dialo s eurofondami na výskum a vývoj.
Ja som tu len začal hovoriť o tom, že sa tie prostriedky musia zlúčiť alebo teda tie operačné programy musia zlúčiť, lebo nestíhame ich minúť na výskum, a ešte som ani nedokončil a pán podpredseda vlády mi skákal do reči, že klamem. Ty si to povedal úplne napriamo, že tam ide o presunutie tých prostriedkov, tak som veľmi zvedavý, čo teraz v reakcii – predpokladám, že pán podpredseda vlády zareaguje ešte v rámci rozpravy – povie tebe.
Ďakujem.
4. 12. 2019 10:20:33 - 10:22:33 53. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1816 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem, pani poslankyňa Zemanová. No, možno to Európska únia nepredvídala, ale prinajmenšom slovenská vláda to predvídať mohla a mala, pretože nie je to prvýkrát, čo sa mešká s čerpaním, keď sa dostávame do situácie, že sa nedarí zazmluvňovať, nedarí sa čerpať a potom ku koncu, keď už, keď už to treba naháňať, tak, tak sa dávajú, dávajú prostriedky na hocičo, len aby sa to, aby sa to vyčerpalo. Samozrejme, že ak nie sme, nie sme schopní povedzme že v tomto roku z tej tranže, ktorá musí byť zazmluvnená, zazmluvnená do konca tohto roka, vyčerpať tie prostriedky na vedu a výskum, no tak sa môže spraviť takáto operácia, že sa to, že sa to spojí, teda sa vyčerpajú tie prostriedky na iný účel, na infraštruktúru, kde zrejme, zrejme nie je ten problém. Dobre, už sa veľmi teším na reakciu, reakciu pána ministra, kde mi, kde mi vysvetlí, ako klamem; a potom, potom následne časovo sa tie prostriedky poukážu, poukážu na vedu a výskum.
Ale keď hovoríme o skrátenom legislatívnom konaní, lebo teraz nehovoríme ešte o samotnom návrhu zákona, ale o skrátenom legislatívnom konaní, tak zásadná otázka je, že kedy vláda zistila, že má problém s čerpaním prostriedkov z Operačného programu Výskum a inovácie. Či to zistila teraz náhle; áno, potom je dôvod na skrátené legislatívne konanie, alebo o tom už vedela dávno. Mohla to riešiť celé mesiace dozadu a nemusela kvôli tomu skracovať legislatívne konanie.
4. 12. 2019 9:53:47 - 9:55:47 53. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1822 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Pán minister, ďakujem, že ste zareagovali v rozprave, a teda môžme, môžeme my na vás reagovať. Zároveň ale chcem povedať, že trochu teraz aj žasnem, lebo ja som si pôvodne myslel, že toto opatrenie, nejaké dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu alebo prokurátora bez toho, aby bolo vznesené obvinenie v trestnom konaní alebo vedené disciplinárne stíhanie, je myslené na situácie typu, že čaká sa na vznesenie obvinenia. Ale vy ste povedali, že ale je tu aj iná kategória sudcov, u ktorých sú závažné pochybnosti, lebo sú napríklad v tých nahrávkach, ale nie sú dôkazy, nebude vedené trestné stíhanie, nebude, nebude vedené disciplinárne stíhanie, tak im pozastavíme.
Ale teda tomu nerozumiem, aký to má potom význam, že im pozastavíme na šesť mesiacov a potom to predĺžime o šesť mesiacov a rok oni nebudú vykonávať funkciu sudcu, budú poberať 80 % platu, tie dôvody nepominú, lebo tie pochybnosti sa asi nerozptýlia, a oni sa potom normálne vrátia do taláru, spätne im bude zrejme doplatené, doplatené to, čo im nebolo, nebolo zaplatené. A aká je to očista súdnictva? Veď tým sa predsa nič nezmení. Či si myslíte, že za ten rok si ten sudca, ktorý má pozastavený výkon funkcie, lebo sú vážne pochybnosti, povie, no asi by som nemal byť sudca, lebo Súdna rada mi nedôveruje, nemajú síce na mňa žiadne dôkazy, nemôžem byť trestne stíhaný, nebudem disciplinárne stíhaný, a tak ja radšej sám odídem z talára. Lebo ja tomu, ja tomu nerozumiem.
Ak ste povedali, že by bol alibizmus rozbiehať disciplinárne, disciplinárne konania, ktoré asi nebudú mať koncovku, no tak toto je tiež alibizmus, pozastaviť výkon funkcie a o rok sa ten človek vráti, lebo nemôže byť ani trestne stíhaný, ani disciplinárne stíhaný.
3. 12. 2019 16:43:57 - 16:45:57 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Pani poslankyňa Smolíková, no nie som si celkom istý teraz, že ste postupovali tak, ako to predpokladá rokovací poriadok, lebo rokovací poriadok predpokladá, že poslanec prednesie svoje pozmeňujúce, alebo doplňujúce návrhy na záver svojho vystúpenia v rozprave, a to doslovným prečítaním pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu bez odôvodnenia, a teraz nenarážam na to, že ste ešte po skončení čítania toho mali nejakú poznámku smerom k pánovi poslancovi Suchánkovi, čo bolo nad rámec a čo, ak ste chceli, tak ste to mali povedať predtým, ale, ale teda mali ste vystúpenie v rozprave, prečítali ste časť pozmeňujúceho návrhu, na časť ste zabudli a potom ste mali druhé vystúpenie a v ňom ste prečítali, uviedli druhú časť pozmeňujúceho návrhu a nejde o dva odlišné pozmeňujúce návrhy, takže ja myslím, že ten nedostatok spočívajúci v tom, že ste neprečítali celý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, by ste odstránili tým, keby ste ho naraz prečítali celý. Takže to by bol podľa mňa jasne v súlade s rokovacím poriadkom, a nieže, nieže ste iba niečo doplnili, to, čo ste zabudli. Ale to, že ste zabudli to prečítať, len potvrdzuje, že ten spôsob, aký ste zvolili, nie je v poriadku.
Alebo je podľa vás v poriadku, že predložíte niekoľkonásobne dlhší pozmeňujúci návrh, ako je pôvodný návrh zákona? A dokonca je to tak zložité, že aj vám ujdú, že tam máte ešte nejaký bod, ktorým sa novelizujú ďalšie dva zákony.
To je podľa môjho názoru len potvrdením, že takto sa to robiť nemá. Ak máte nejaký, nejaký pozmeňujúci návrh, tak tento pozmeňujúci návrh mal zaznieť skôr, mal zaznieť tak, aby sa, aby sa o ňom dalo rokovať, resp. toto malo byť v návrhu zákona, nie v pozmeňujúcom návrhu, ktorý je prednesený tesne pred hlasovaním.
3. 12. 2019 16:18:27 - 16:20:28 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Pani poslankyňa Smolíková, no chcel by som sa vyjadriť k tomu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý ste predniesli.
Už keď bol tento návrh zákona predložený do parlamentu, tak sa objavili pochybnosti, či je predložený v súlade s rokovacím poriadkom, lebo z hľadiska témy je tam, je tam prekryv s návrhom, ktorý predložilo najmä OĽANO na predchádzajúcu schôdzu a ktorý sa takmer dostal do druhého čítania, jeden hlas tomu chýbal, a aj viacerí koaliční poslanci, traja nezahlasovali za to, teraz zahlasovali za váš návrh a riešili sme to na ústavnoprávnom výbore, tam ste si väčšinou odhlasovali, že, že je to v poriadku.
Po tom, čo tam doplníte veci z vášho pozmeňujúceho návrhu, tak sa to bude ešte viac podobať, podobať na, aj na ten návrh OĽANO. Napríklad tam bude to, bude, bude to poučenie. Takže áno, aj toto je príklad, ako sa obchádza normálny legislatívny proces.
Ja na rozdiel od kolegu Suchánka si nemyslím, že akokoľvek dlhá a odborná diskusia by pomohla prispieť k tomu, aby nastala na tom zhoda, lebo toto sú veci, kde sú tak vyhranené názory, že navzájom sa tie dva proti sebe stojacie tábory nepresvedčia. Ale súhlasím s ním v tom, že nie je korektný spôsob, keď na poslednú chvíľu, hodinu pred predpokladaným hlasovaním prednesiete pozmeňujúci návrh, ktorý je niekoľkonásobne rozsiahlejší ako celý pôvodný návrh zákona a ktorý kompletne mení, mení tú filozofiu, teda ten obsah toho pôvodného, dopĺňa tam kopu ďalších vecí, ktoré predtým, predtým neboli, neboli diskutované. Čiže z hľadiska tvorby zákonov je toto opäť klasický prípad, ako sa to nemá robiť. Na poslednú chvíľu strašne rozsiahly návrh zákona.
A teda by ma zaujímalo, že či, ako, ako chcete poriešiť to informovanie otca v prípade, že ide o násilnícky vzťah. Nie je to priamo trestný čin, ale... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 12. 2019 15:22:52 - 15:24:53 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1640 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Je to také symbolické, že na záver volebného obdobia pri jednom z posledných rokovaní Národnej rady opäť ideme kriviť legislatívne pravidlá.
Pán poslanec Pamula tu pred chvíľou predniesol pozmeňujúci návrh k vlastnému návrhu zákona, ktorý je prílepkom, teraz pán poslanec Podmanický predniesol pozmeňujúci návrh k návrhu zákona, ktorý je prílepkom. Je to, je to nad rámec toho, o čom pojednáva ten pôvodný návrh zákona, je to novela úplne iného zákona, rokujeme o návrhu na zmenu a doplnenie zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
No a pán poslanec Pamula pri tej príležitosti navrhuje, aby sme, aby sme novelizovali aj živnostenský zákon vo veci, ktorá nijako nesúvisí s predmetom toho pôvodného návrhu. Ten návrh bol prednesený aj na ústavnoprávnom výbore, my sme voči tomu viacerí protestovali, tak bol stiahnutý a teraz klasickou cestou tesne pred hlasovaním sa s tým prišlo, rovnako pán poslanec Podmanický navrhuje prílepkom rokovať, teda zmeniť doplniť tam novelu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, opäť nijako nesúvisiace s tým pôvodným návrhom zákona.
Kolegovia, ja naozaj nerozumiem, však máte v tomto parlamente väčšinu, mohli ste si poschvaľovať, čo by ste chceli, mohlo to ísť normálnym legislatívnym procesom, toto možno, takto rozsiahle zákony by sme, by sme ani neprotestovali, že mali ísť do medzirezortného pripomienkového konania, lebo tak nie je to, nie je to až také rozsiahle, a aj by bolo možno uveriteľné, že je to vaša iniciatíva, a nie niečo, čo vám podstrčili z ministerstiev, ale teda ak chcete dať nejakú symbolickú bodku za tým, ako fungoval tento parlament a ako krivil pravidlá, tak sa vám to teraz podarilo.
3. 12. 2019 10:21:16 - 10:23:17 53. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1600, 1744 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Pán poslanec Puci, ďakujem, že ste mi poskytli priestor na ďalšiu faktickú poznámku, aj keď to ste naozaj nemuseli, ja som tých faktických poznámok mal dosť. Mal som dostatočný priestor aj bez vyraďovania 60 opozičných návrhov. A naozaj som si myslel, že ste chceli vytvoriť priestor pre to, aby sa aspoň s jednou faktickou poznámkou prihlásil pán poslanec Fico, ktorý sa dožadoval dostatočného priestoru pre diskusiu o štátnom rozpočte a ešte stále tu ani nepáchol, tak dúfam, že ešte vystúpi pán minister v rozprave, ako vystupoval jeho predchodca pán Kažimír, a teda dá Robertovi Ficovi poslednú šancu aspoň na tú jednu faktickú poznámku, keď už sme tu vytvorili takýto dostatočný priestor pre rozpravu o zákone roka.
No ja som sa tiež pozastavoval nad tým, pán poslanec Puci, keď ste hovorili o tom provizóriu, že aká by to bola katastrofa. To je taká dosť slabá argumentácia, obhajovať rozpočet tým, že, preboha, ak nebude schválený, no tak bude provizórium. To platí o každom rozpočte aj o tom najhoršom rozpočte, že keď nebude schválený, tak bude provizórium a provizórium, samozrejme, že nie je dobré. To nie je dôkaz toho, že rozpočet je dobre pripravený, že rozpočet je kvalitný. To je dôkaz iba toho, že keď sa rozpočet neschváli, no tak je provizórium. To je, povedal by som, tautológia.
Tvrdíte, že to nie je extrémne zadlžovanie. A čo iné ako zadlžovanie je tento rozpočet? V etickej rovine za podstatné považujem, že sme skončili so zadlžovaním našich mladších generácií. Viete, kto to povedal? Predseda vašej vlády Peter Pellegrini takto pred rokom, že ste skončili so zadlžovaním mladších generácií. No neskončili ste, neskončili ste ani tento rok so zadlžovaním a neplánujete skončiť ani budúci rok so zadlžovaním. Opäť tu budeme mať deficitný rozpočet.
A pretože ste neboli schopní zodpovedne vládnuť, tak aj ten posledný rozpočet bude nezodpovedný.
3. 12. 2019 10:03:18 - 10:04:53 53. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1600, 1744 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Pán poslanec Heger, veľmi dobre si opísal, ako by sa mala správať zodpovedná vláda. Zodpovedná vláda by mala zodpovedne hospodáriť, zodpovedná vlády by mala v dobrých časoch šetriť, hospodáriť prinajmenšom vyrovnane, ak nie prebytkovo, zodpovedná vláda by sa v dobrých časoch mala pripravovať na to, že dobré časy raz skončia a prídu časy horšie alebo časy úplne zlé.
Zároveň je zjavné, že vlády SMER-u neboli zodpovednými vládami, nesprávali ste sa tak, ako si opísal, že by sa zodpovedná správa, zodpovedná vláda správať mala. Ďakujem, že si využil ten dostatočný priestor, ktorý nám svojím procedurálnym návrhom vytvoril Robert Fico, keď vyhodil z programu schôdze 60 opozičných návrhov, škoda len, že ten dostatočný priestor nijako nevyužil on.
Tvoja faktická poznámka možno bude poslednou faktickou poznámkou, ktorá zaznie v rozprave, možno ešte vystúpi pán spravodajca, dobre, veľmi sa teším, aj keď teda rozprava a diskusia vyzerá trochu inak. Vyzerá že, môžeme, môžeme na seba, na seba reagovať a budem veľmi pozorne čakať na to, že konečne príde aj Robert Fico a aj on využije ten dostatočný priestor, ktorý mu pán spravodajca svojím vystúpením v rozprave, dúfam, vytvorí.
3. 12. 2019 9:49:38 - 9:51:38 53. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1600, 1744 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Pán poslanec Viskupič, no skúsim sa vyjadriť k trom veciam, snáď stihnem, z toho, čo si povedal.
Jednak si upozornil na to, do akých problémov sa dostáva samospráva. A samospráva, samozrejme, že nie je financovaná len z podielových daní, ako to tu hovoril pán poslanec Baláž, ale, ale pokiaľ ide o prenesený výkon štátnej správy, tak tam ide o transfery zo štátneho rozpočtu, ktoré, samozrejme, že môže parlament v rámci schvaľovania štátneho rozpočtu ovplyvniť, takže, nemôžme, nemôžme sa tej zodpovednosti zbavovať. A ako si veľmi správne upozornil, ide tu o to, že štát váľa na samosprávu nové a nové povinnosti, čo je v poriadku, ale keď dáva nové povinnosti, tak by mal na ne aj prispieť. Nie je možné prenášať na niekoho nové povinnosti bez toho, aby to bolo riadne zafinancované. A tu, tu opäť sa vrátim k tomu nesplnenému uzneseniu parlamentu o vykonaní komplexného auditu verejnej správy vrátane auditu, auditu samosprávy, čo tu, čo už z roku 2011 uznesenie dodnes nesplnené.
Veľmi dobre si upozornil na tú nezodpovednosť vlády, ktorá sa tvári, že chce priniesť zodpovednú zmenu, lebo nevyužili dobré časy, neboli schopní urobiť vyrovnaný a prebytkový štátny rozpočet v dobrých časoch. Ako to asi bude fungovať v recesii?
Posledná, tretia vec, opäť Robert Fico, ešte stále tu ani nepáchol, pán poslanec Vážny hovoril, že sem príde. No to som veľmi zvedavý, ako sem príde Robert Fico, a či dá aspoň jednu faktickú poznámku.
3. 12. 2019 9:36:20 - 9:38:20 53. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1600, 1744 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Pán poslanec Baláž, ja tiež som teda rád, že ste vystúpili nie ako jediný, ale po pani poslankyni Sárközy v piatok ako druhý z koaličných poslancov. Stále je to obrovský nepomer v prospech opozície. A stále teda nerozumiem, prečo bolo potrebné vyhodiť 60 návrhov z programu schôdze, aby sa vytvoril dostatočný priestor, keď potom v rozprave vystúpia iba dvaja koaliční poslanci.
A vôbec to nie je nejaké politické divadlo, vôbec to nie je tak, ako ste hovorili, že tu sa nejakí opoziční poslanci odprezentovali a teraz tu nie sú. No tak jednak poslanci nie sú povinní byť stále v sále, však to vy dobre viete, ani vaši poslanci tu nesedia stále, ale viacerí kolegovia z opozície normálne vystúpili v piatok, mali, mali, mali diskusný príspevok a nemali ani, ani toľko reakcií. My tu teraz traja opoziční poslanci reagujeme, reagujeme na vás. No ja neviem, či na niektorého z vystupujúcich reago..., z opozície reagovali traja koaliční poslanci. Možno, možno som to nezachytil, ale, ale, ale nemyslím, lebo vy tu nie ste na to, aby sa hádali s pánom ministrom. Vy ste si to vydiskutovali, aj keď váš pán predseda Danko na začiatku po zverejnení rozpočtu a predložení rozpočtu dával najavo, že je s ním nespokojný, ale že podporíte. A vy by ste mali v parlamente diskutovať predsa s nami. Veď ste nám 60 návrhov zákonov zrušili, aby ste mohli diskutovať dostatočne o rozpočte.
A teraz, pán poslanec Vážny, povedal, že Robert Fico príde. Robert Fico tu ešte stále nie je. Robert Fico sem ani nepáchol počas rokovania o štátnom rozpočte. No, som veľmi zvedavý, kedy príde.
29. 11. 2019 13:56:03 - 13:58:03 53. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1600, 1744 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
96.
Pani poslankyňa Červeňáková, no s tým zdravotníctvom je to podobne ako s viacerými inými sektormi, nielen teda že problém je v tom, že koľko je peňazí, ale to, akým spôsobom sa vynakladajú. Je dosť dobre možné, že tak, ako sme si dnes mohli vypočuť rozhovor Dobroslava Trnku s Jánom Počiatkom, tak čoskoro si vypočujeme nejaký podobný rozhovor nejakého iného predstaviteľa SMER-u alebo SNS s Dobroslavom Trnkom, tam toho ešte zrejme je nahraté dosť, ktorý sa bude týkať zdravotníctva, ktorý sa bude týkať niektorej z tých zdravotníckych káuz, kde tiež tých peňazí bokom utieklo teda požehnane.
Ale druhá vec, ktorú by som chcel teda poznamenať alebo vyzdvihnúť, je, že o zdravotníctve tu už hovorila moja kolegyňa z poslaneckého klubu SaS, teda ste sa vy vyjadrili k, a opäť je to, opäť je to hlas z opozície.
Mne teda chýba, že tu, že tento dostatočný priestor, ktorý sme vytvorili na diskusiu o štátnom rozpočte, teda ktorý si vytvorili kolegovia z vládnej koalície, nikto z kolegov z vládnej koalície nevyužíva, lebo teda pani poslankyňa Sárközy tiež nehovorila o zdravotníctve, no neviem, či pán poslanec Baláž, ktorý je jediný ďalší prihlásený z koaličných poslancov, teda druhý je. Robert Fico to nestihol, lebo bol na nejakej prechádzke, tak, tak sa nestihol prihlásiť, možno aspoň s faktickou v utorok sa prihlási.
Nerozumiem tomu, prečo iba opoziční poslanci diskutujú o rozpočte a koaliční nie, no. Tak možno je to taký spomienkový optimizmus, že aspoň pán minister Kažimír sa zapájal do rozpravy, keď bol, kým bol ministrom.
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->