Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Výsledok vyhľadávania v záznamoch denného rokovania NR SR

123456
 
Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2015 (tlač 23).
Dátum 17. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 1  
Číslo tlače: 23 
Uviedol: 
 • Jozef Makúch (guvernér Národnej banky Slovenska) (viac)
Spravodajca:  Peter Náhlik (viac) 
Rečníci:  Jozef Burian (poslanec NR SR) (viac), Eugen Jurzyca (poslanec NR SR) (viac) 
Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2015 (tlač 41).
Dátum 17. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 2  
Číslo tlače: 41 
Uviedol: 
 • Jozef Makúch (guvernér Národnej banky Slovenska) (viac)
Spravodajca:  Peter Náhlik (viac) 
Rečníci:  Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Beblavý (poslanec NR SR) (viac), Eugen Jurzyca (poslanec NR SR) (viac) 
Správa verejného ochrancu práv podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov za obdobie roka 2015 (tlač 22).
Dátum 17. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 3  
Číslo tlače: 22 
Uviedol: 
 • Jana Dubovcová (verejná ochrankyňa práv) (viac)
Spravodajca:  Erika Jurinová (viac) 
Rečníci:  Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Veronika Remišová (poslankyňa NR SR) (viac), Erika Jurinová (poslankyňa NR SR) (viac), Miroslav Číž (poslanec NR SR) (viac), Jana Dubovcová (verejná ochrankyňa práv) (viac), Lucia Ďuriš Nicholsonová (podpredsedníčka NR SR) (viac), Viera Dubačová (poslankyňa NR SR) (viac), Anna Zemanová (poslankyňa NR SR) (viac), Soňa Gaborčáková (poslankyňa NR SR) (viac), Ján Budaj (poslanec NR SR) (viac), Natália Blahová (poslankyňa NR SR) (viac) 
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2015 (tlač 21).
Dátum 17. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 4  
Číslo tlače: 21 
Uviedol: 
 • Karol Mitrík (predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR) (viac)
Spravodajca:  Milan Mojš (viac) 
Rečníci:  Veronika Remišová (poslankyňa NR SR) (viac), Peter Pčolinský (poslanec NR SR) (viac), Milan Laurenčík (poslanec NR SR) (viac), Ján Budaj (poslanec NR SR) (viac) 
Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2015 (tlač 25).
Dátum 18. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 5  
Číslo tlače: 25 
Uviedol: 
 • Miloš Mistrík (predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu) (viac)
Spravodajca:  Karol Farkašovský (viac) 
Rečníci:  Ján Budaj (poslanec NR SR) (viac), Jozef Viskupič (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 144
Za 114
Proti 16
Zdržali sa 14
Nehlasovali 0
Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2015 (tlač 39).
Dátum 18. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 6  
Číslo tlače: 39 
Uviedol: 
 • Ondrej Krajňák (predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa) (viac)
Spravodajca:  Ľubomír Želiezka (viac) 
Rečník:  Ján Budaj (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 144
Za 124
Proti 14
Zdržali sa 6
Nehlasovali 0
Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Dátum 18. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 68  
Číslo tlače:  
Uviedol:   
Spravodajca:  Richard Raši (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 119
Za 118
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 1
Sľub poslanca.
Dátum 18. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 69  
Číslo tlače:  
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 119).
Dátum 18. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 70  
Číslo tlače: 119 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 125
Za 108
Proti 0
Zdržali sa 13
Nehlasovali 4
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KLUSA a Milana LAURENČÍKA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 51) - prvé čítanie.
Dátum 18. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 10  
Číslo tlače: 51 
Uviedol: 
 • Milan Laurenčík (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Ondrej Dostál (viac) 
Rečníci:  Martin Klus (poslanec NR SR) (viac), Milan Laurenčík (poslanec NR SR) (viac), Jozef Viskupič (poslanec NR SR) (viac), Dušan Bublavý (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh ústavného zákona do druhého čítania.
Prítomní 143
Za 52
Proti 66
Zdržali sa 24
Nehlasovali 1
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 52) - prvé čítanie.
Dátum 18. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 11  
Číslo tlače: 52 
Uviedol: 
 • Eugen Jurzyca (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Alojz Baránik (viac) 
Rečník:  Gábor Gál (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 143
Za 64
Proti 53
Zdržali sa 26
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 53) - prvé čítanie.
Dátum 18. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 12  
Číslo tlače: 53 
Uviedol: 
 • Jozef Mihál (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Soňa Gaborčáková (viac) 
Rečníci:  Jozef Mihál (poslanec NR SR) (viac), Jozef Viskupič (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 141
Za 61
Proti 46
Zdržali sa 33
Nehlasovali 1
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 54) - prvé čítanie.
Dátum 18. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 13  
Číslo tlače: 54 
Uviedol: 
 • Jana Kiššová (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Soňa Gaborčáková (viac) 
Rečníci:  Jana Kiššová (poslankyňa NR SR) (viac), Jozef Mihál (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 139
Za 63
Proti 40
Zdržali sa 34
Nehlasovali 2
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o odmenách a náhradách súdnych exekútorov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 55) - prvé čítanie.
Dátum 18. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 14  
Číslo tlače: 55 
Uviedol: 
 • Jozef Rajtár (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jozef Lukáč (viac) 
Rečník:  Peter Pčolinský (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 142
Za 63
Proti 10
Zdržali sa 67
Nehlasovali 2
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o minimálnom povinnom rozsahu stránkových hodín (tlač 56) - prvé čítanie.
Dátum 18. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 15  
Číslo tlače: 56 
Uviedol: 
 • Jozef Rajtár (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Gábor Grendel (viac) 
Rečník:  Milan Laurenčík (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 143
Za 66
Proti 41
Zdržali sa 36
Nehlasovali 0
Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2015 (tlač 23).
Dátum 18. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 1  
Číslo tlače: 23 
Uviedol:   
Spravodajca:  Peter Náhlik (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 144
Za 144
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2015 (tlač 41).
Dátum 18. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 2  
Číslo tlače: 41 
Uviedol:   
Spravodajca:  Peter Náhlik (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 143
Za 123
Proti 11
Zdržali sa 9
Nehlasovali 0
Správa verejného ochrancu práv podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov za obdobie roka 2015 (tlač 22).
Dátum 18. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 3  
Číslo tlače: 22 
Uviedol:   
Spravodajca:  Erika Jurinová (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 144
Za 117
Proti 22
Zdržali sa 5
Nehlasovali 0
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2015 (tlač 21).
Dátum 18. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 4  
Číslo tlače: 21 
Uviedol:   
Spravodajca:  Milan Mojš (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 144
Za 95
Proti 14
Zdržali sa 35
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 64) - prvé čítanie.
Dátum 18. 5. 2016 
Číslo schôdze
Bod programu: 16  
Číslo tlače: 64 
Uviedol: 
 • Ľubomír Galko (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Gábor Grendel (viac) 
Rečníci:   
123456

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.