Zahraničné pracovné cesty - Juraj Blanár Vytlačiť stránku / Print page

DátumPopis pracovnej cesty
17. - 19. 7. 2005 Londýn - Juraj Blanár - stretnutie poslancov eurovýborov - COSAC
10. 3. 2005 Brusel - Juraj Blanár - zasadnutie Rady EÚ pre životné prostredie
21. - 23. 11. 2004 Haag - Juraj Blanár, Klára Sárközy, Karol Ondriaš - pravidelné zasadnutie zástupcov výborov pre európske záležitosti parlamentov členských krajín EÚ a EP v rámci COSAC
26. - 28. 10. 2004 Štokholm - Juraj Blanár - Európska konferencia zástupcov národných parlamentov o informačných a komunikačných technológiách
2. - 3. 5. 2004 Záhreb - Juraj Blanár - Ekonomická konferencia „Employers' Day" (Deň zamestnávateľov), ktorú organizuje Chorvátska asociácia zamestnávateľov
24. - 26. 2. 2004 Brusel - členovia Výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody Juraj Blanár, Vladimír Horák, Mikuláš Juščík, László Köteles, Libuša Martinčeková, Peter Muránsky, Karol Ondriaš, Michal Vajda - seminár otázok a odpovedí na tému „Životné prostredie“, ktorý organizuje TAIEX
18. - 19. 11. 2003 Praha - predseda Výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody Mikuláš Juščík a členovia výboru Peter Muránsky, Juraj Blanár, Vladimír Horák, Iveta Henzélyová, László Köteles, Karol Ondriaš, Michal Vajda - rokovanie s Výborom pre verejnú správu, regionálny rozvoj a životné prostredie Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR
29. 5. - 1. 6. 2003 Atény - Juraj Blanár, Karol Ondriaš - stretnutie výborov pre životné prostredie parlamentov krajín EÚ a parlamentov krajín kandidujúcich do EÚ
13. - 14. 2. 2003 Brusel - Juraj Blanár, Kamila Jandzíková, Petra Masácová - seminár na tému O rozvojovej politike, ktorú zabezpečuje TAIEX/Úrad pre výmenu informácií o technickej pomoci
2. - 4. 2. 2003 Brusel - Jozef Banáš, Juraj Blanár - seminár poslancov kandidátskych krajín k otázkam súvisiacim s Konventom Európskej únie
2. - 3. 12. 2002 Brusel - Ján Figeľ, Milan Gaľa, Edit Bauer, László Nagy, Jozef Banáš, Juraj Blanár, Sergej Kozlík, Ján Kovarčík, Jozef Ševc, Zuzana Plháková, Gyula Bárdos, Anna Záborská - 14. zasadnutie Spoločného parlamentného výboru Európskej únie a Slovenskej republiky

Deň v parlamente

<- ->