Zahraničné pracovné cesty - Herman Arvay Vytlačiť stránku / Print page

DátumPopis pracovnej cesty
24. - 27. 5. 2005 Ženeva - Herman Arvay - seminár MPÚ pre predsedov a členov parlamentných výborov pre ľudské práva, slobodu vyjadrovania a podporu tolerantných spoločností
14. - 15. 3. 2005 Brusel - Herman Arvay - Verejný híring: Migrácia, integrácia a rozvoj: smerovanie k európskej politike?"
4. - 7. 10. 2004 Varšava - Herman Arvay - "Konferencia smerom k regionálnemu partnerstvu v oblasti boja proti pašovaniu ľudí"
16. - 17. 9. 2004 Praha - Jozef Elsner, Herman Arvay - stretnutie parlamentných výborov, ktoré sa zaoberajú vybavovaním petícií, sťažností a iných podaní občanov
12. - 14. 9. 2004 Brusel - László Nagy, Zuzana Plháková, Jaroslav Baška, Mária Sabolová, Jozef Heriban, Herman Arvay - členovia Výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien - seminár "Nediskriminácia a rovnosť v zaobchádzaní", ktorý organizuje TAIEX
5. - 8. 8. 2004 Brusel - Jozef Heriban, Herman Arvay - 2. medziparlamentná konferencia o ľudských právach a náboženskej slobode organizovaná Inštitútom pre náboženstvo a verejné otázky so sídlom vo Washingtone.
14. - 17. 3. 2004 Švajčiarska konfederácia - Herman Arvay - Seminár predstaviteľov výborov národných parlamentov zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv
1. - 3. 10. 2003 Brusel - Herman Arvay, Jozef Heriban - seminár Regionálne jazyky a jazyky menšín, ktorý organizuje TAIEX

Deň v parlamente

<- ->