Poslanecké kancelárie - Jozef Heriban Vytlačiť stránku / Print page

Kancelária
AURUM VERDE, spol. s r. o., Drobného 27, 841 01 Bratislava - zrušená k 30. 4. 2003
Dunajské štrkopiesky, spol. s r. o., Hlavná 677, 929 01 Dunajská Streda
KIKA, Nitrianska 5, 921 01 Piešťany
ATIC, spol. s r. o., Hollého 750, 905 01 Senica - zrušená k 30.11.2003
Renáta Bajchynová, Charlie, Saratovská 31, 934 012 Levice
Autoškola Sedliak, Chrástenská 25


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr


Deň v parlamente

<- ->